Stor kubjelle

Stor kubjelle (Pulsatilla vulgaris) er en plante i kubjelleslekta og inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder av stor kubjelle.

Blomsten er stor, klokkeformet og har seks mørkelilla blomsterblad. I midten sitter en kraftig gul pollenbærer.

Symptomer ved forgftning med stor kubjelle

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med stor kubjelle

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Plantesaft på hud vaskes bort med mild såpe og vann
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom det inntas en større mengde plantemateriale fra stor kubjelle

Beskrivelse av stor kubjelle

​Stor kubjelle kan bli 10–30 cm høy, og er en flerårig urt. Bladene er dobbeltfinnede, og har til å begynne med lange hår.

Blomstene er store, klokkeformede og har seks mørkelilla blomsterblad. I midten sitter de kraftig gule pollenbærerne.

I Norge dyrkes planten ofte i hager, og det finnes hageformer med rosa og hvite blomster. Blomstringen skjer om våren.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Stor kubjelle. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 15. juni 2022 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/stor-kubjelle/

Sist oppdatert onsdag 15. juni 2022