Strelitzia (Paradisfuglblomst)

Strelitzia reginae og Strelitzia nicolai antas å være lite giftig for mennesker. Små uhellsinntak av bladmateriale kan sees an hjemme. Ved inntak av frø eller frukter, samt større inntak av bladmateriale, kan ikke symptomer utelukkes. Hovedsakelig forventes symptomer på irritasjon fra mage og tarm.

Paradisfuglblomst også kalt Strelitzia reginae eller Strelitzia nicolai

Strelitzia reginae

Strelitzia reginae og Strelitzia nicolai

Det finnes få kilder til informasjon om giftighet av Paradisblomstfamilien. Giftinformasjonen er ikke kjent med alvorlige forgiftninger knyttet til denne slekten. Enkelte kilder angir at frukten og frøene er giftige, mens andre kilder anser slekten for å være ugiftig. Det er ikke publisert tilfeller med forgiftninger av planten i litteraturen.

Hva bør du gjøre om barnet har smakt på S.reginae eller S.nicolai?

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke for å skylle bort plantesaft
  • Små uhellsinntak av bladmateriale kan sees an hjemme
  • Kontakt Giftinformasjonen om det er inntatt frø eller frukter, eller større mengde bladmateriale
  • Ved kraftige eller langvarige symptomer, kontakt lege

Paradisfuglblomst

Paradisblomstfamilien er eksotiske planter som opprinnelig hører hjemme sør i Afrika. I det fri kan enkelte av artene bli opptil 10 m høye. Etter hvert har plantene også blitt populære som stueplanter. Plantene har store, grønne blader og kan få blomster i sterke farger. Blomstene kan minne om tropiske fugler, derav navnet Paradisfuglblomst (S. reginae).

På engelsk kalles slekten Bird of Paradise (Strelitziaceae), og må ikke forveksles med Caesalpinia eller Poinciana gilliesii, som også kan bli kalt Bird of Paradise.

Grønn plante med store blader mot hvit vegg

Strelitzia nicolai

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Strelitzia (Paradisfuglblomst). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 3. februar 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/strelitzia-paradisfuglblomst/

Sist oppdatert fredag 3. februar 2023