Stuekala inneholder sterkt irriterende plantesaft

Stuekala (Zantedeschia aethiopica) er en plante med sterkt irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom en større mengde er inntatt, eller ved symptomer.

Lang, grønn stilk med hvit kremmerhusformet blomst og gul kolbe.

Symptomer ved forgiftning med stuekala

​Stuekala inneholder sterkt irriterende plantesaft og kan gi følgende symptomer:

  • svie i munn og svelg
  • magesmerter
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med stuekala

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke. Kalde melkeprodukter kan virke lindrende
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom en større mengde er inntatt, eller ved symptomer

Beskrivelse av stuekala

​Stuekala er en stueplante med store, grønne blad på lange, saftige stilker. Stuekalas blomster består av en gul kolbe med kremmerhusformet, hvitt eller farget høyblad rundt.

Lang, grønn stilk med hvit kremmerhusformet blomst og gul kolbe.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Stuekala inneholder sterkt irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. august 2021 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/stuekala/

Sist oppdatert mandag 23. august 2021