Symrearter (hvitveis, gulveis)

Symrearter (Anemone sp.), som for eksempel hvitveis, er planter med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist større mengder av en plante i symreslekta.

Hvitveis er hvite blomster som er gule i midten, med smale kronblad

Hvitveis (Anemone nemorosa)

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med symrearter

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Ved søl i øyet kan irritasjonseffekter som for eksempel svie, tåreflod og rødhet oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med symrearter

  • ​Små inntak kan sees an hjemme. Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn 1–2 blomster av en plante i symreslekta.
  • Skyll grundig ved søl av plantesaft i øyet.

Beskrivelse av symrearter

​Symreslekta er viltvoksende planter som består av for eksempel hvitveis (Anemone nemorosa) og gulveis (Anemone ranunculoides).

Hvitveis vokser i løv- og barskog og blomstrer om våren.

Planter i symreslekta inneholder en flyktig olje med brennende smak.

Gulveis har smale gule kronblad og tynn stilk med grønne blader

Illustrasjon: Giftinformasjonen