Symrearter (hvitveis, gulveis)

Symrearter (Anemone sp.), som for eksempel hvitveis, er planter med irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet har spist mer enn 1-2 blomster av en plante i symreslekta.

Hvitveis er hvite blomster som er gule i midten, med smale kronblad

Hvitveis (Anemone nemorosa)

Symptomer ved forgiftning med symrearter

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Ved søl i øyet kan irritasjonseffekter som for eksempel svie, tåreflod og rødhet oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med symrearter

  • ​Små inntak kan sees an hjemme. Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn 1–2 blomster av en plante i symreslekta.
  • Skyll grundig ved søl av plantesaft i øyet.

Beskrivelse av symrearter

​Symreslekta er viltvoksende planter som består av for eksempel hvitveis (Anemone nemorosa) og gulveis (Anemone ranunculoides).

Hvitveis vokser i løv- og barskog og blomstrer om våren.

Planter i symreslekta inneholder en flyktig olje med brennende smak.

Gulveis har smale gule kronblad og tynn stilk med grønne blader