Hvitveis og gulveis (symrearter)

Hvitveis og gulveis er planter med irriterende plantesaft. Erfaringsvis gir inntak av 2-3 blomster ingen til milde magesymptomer. Gi drikke og se an. Ved kraftige eller langvarige symptomer, kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Hvitveis er hvite blomster som er gule i midten, med smale kronblad

Dersom et barn smaker på hvitveis, bør du tilby litt drikke. Plantene inneholder plantesaft som kan virke irriterende i munnen. Drikken skyller bort plantesaften, og kan virke lindrende på eventuelle symptomer fra munn og tunge.

Symptomer etter å ha smakt på hvitveis eller gulveis

 • Sviende følelse i munn og på tunge​
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré

Hva skal du gjøre dersom et barn har spist hvitveis eller gulveis?

 • Fjern planterester fra munnen
 • Tilby barnet litt drikke
 • Ved inntak utover 2-3 blomster, kontakt Giftinformasjonen for vurdering. Hovedsakelig er det forsterkede symptomer på irritasjon i mage og tarm som forventes
 • Ved kraftige eller langvarige symptomer, kontakt lege eller Giftinformasjonen for vurdering

Beskrivelse av symrearter

 • Symreslekta er viltvoksende planter som består av for eksempel hvitveis (Anemone nemorosa) og gulveis (Anemone ranunculoides).
 • Hvitveis vokser i løv- og barskog.
 • Disse artene får blomster om våren. Planter i symreslekta inneholder en flyktig olje med brennende smak.
Gulveis har smale gule kronblad og tynn stilk med grønne blader

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hvitveis og gulveis (symrearter). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 10. mai 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/symrearter/

Sist oppdatert onsdag 10. mai 2023