Syrearter

Syrearter (Rumex sp.) er planter som inneholder små mengder med forbindelser som kan gi forgiftninger i spesielle tilfeller. Svelging av en liten mengde vil sjelden gi symptomer.

Grønn plante med grønne småblomster, og avlange tynne blader

Symptomer ved forgiftning med syrearter

Små mengder forventes ikke å gi symptomer.​

Syrearter inneholder oksalsyre. Dette gjør planten giftig i store mengder. Dersom barnet ditt har spist mye av en slik plante kan disse symptomene forekomme:

  • Vondt i magen
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Oksalsyren i syreplantene kan ved svært store inntak gi nyreskade. Symptomer på dette vil først komme etter noen dager.

Førstehjelp ved forgiftning med syrearter

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi drikke, gjerne melk
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist store mengder av en syreplante.

Beskrivelse av syrearter

​Syrearter er viltvoksende planter som smaker surt. Blant disse finner du for eksempel engsyre (Rumex acetosa), høymol (Rumex longifolius), småsyre (Rumex acetosella) og storsyre (Rumex thyrsiflorus).

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Syrearter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. august 2021 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/syrearter/

Sist oppdatert mandag 23. august 2021