Syrearter

Syrearter (Rumex sp.) er planter som inneholder små mengder med forbindelser som kan gi forgiftninger i spesielle tilfeller. Svelging av en liten mengde vil sjelden gi symptomer.

Grønn plante med grønne småblomster, og avlange tynne blader

Symptomer ved forgiftning med syrearter

Små mengder forventes ikke å gi symptomer.​

Syrearter inneholder oksalsyre. Dette gjør planten giftig i store mengder. Dersom barnet ditt har spist mye av en slik plante kan hun/han få følgende symptomer:

  • Vondt i magen
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Oksalsyren i syreplantene kan ved svært store inntak gi nyreskade. Symptomer på dette vil først komme etter noen dager.

Førstehjelp ved forgiftning med syrearter

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi drikke, gjerne melk
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist store mengder av en syreplante.

Beskrivelse av syrearter

​Syrearter er viltvoksende planter som smaker surt. Blant disse finner du for eksempel engsyre (Rumex acetosa), høymol (Rumex longifolius), småsyre (Rumex acetosella) og storsyre (Rumex thyrsiflorus).