Trekanteuphorbia har sterkt irriterende plantesaft

Trekanteuphorbia (Euphorbia trigona) inneholder sterkt irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist på en trekanteuphorbia.

Kaktuslignende plante med grønne loddrette stammer med små blader og pigger

Trekanteuphorbia har melkehvit saft som er sterkt irriterende

Den hvite melkesaften i denne planten virker sterkt irriterende på øyne, hud og slimhinner.

Symptomer ved forgiftning med trekanteuphorbia

  • ​Svie og brennende følelse i munnen
  • Blemmer i munnen kan oppstå, og i verste fall hevelse i svelget
  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré
  • Ved sprut i øyet kan det utvikle seg en sterk øyeirritasjon og i noen tilfeller sårdannelse
  • Ved søl på hud kan irritasjonseffekter som rødhet, svie og eventuelt blemmer/hevelse oppstå

Førstehjelp ved forgiftning med trekanteuphorbia

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi deretter noe å drikke
  • Ved søl av plantesaft i øyet eller på huden er det viktig å skylle grundig i minst 5 minutter
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du eller barnet ditt har blitt utsatt for plantesaften til en trekanteuphorbia.

Beskrivelse av trekanteuphorbia

​Trekanteuphorbia er en kaktusliknende stueplante med karakteristisk melkeaktig saft. Planten har grønne, loddrette stammer med små blader og pigger. Stammene er trekantet i snitt.

​Trekanteuphorbia kalles også high chaparral eller cowboy kaktus.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Trekanteuphorbia har sterkt irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. august 2021 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/trekanteuphorbia/

Sist oppdatert mandag 23. august 2021