Trollbær har irriterende plantesaft

Trollbær (Actaea spicata) inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere trollbær.

Trollbær er avlange, blanke, sorte bær med en lengde på ca. 1 cm, som er samlet i klaser.

Symptomer ved forgiftning med trollbær

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med trollbær

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere bær fra trollbærplanten
  • Medisinsk kull kan være aktuelt

Beskrivelse av trollbær

​Trollbær er en viltvoksende plante som kan bli 30–70 cm høy. Planten får avlange, blanke, sorte bær med en lengde på ca. 1 cm. Bærene er samlet i klaser.

Det finnes også en rød variant av trollbær (Actaea erythrocarpa). Denne har røde bær og er sjelden.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Trollbær har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. august 2021 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/trollbar/

Sist oppdatert mandag 23. august 2021