Villvin-arter

Villvin-arter (Parthenocissus spp.) inneholder små mengder oksalater. Svelging av en liten mengde kan gi irritasjon i munn og/eller mage. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist mer enn 5 bær eller større mengder plantemateriale fra en villvin-art.

Bladene har en rød høstfarge. Bærene er blåsvarte.

Symptomer ved forgiftning med villvin-arter

Villvin-arter inneholder små mengder oksalater. Dersom barnet ditt smaker på en villvin-art kan følgende symptomer oppstå:

  • ​Svie i munn og svelg
  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved uhell med villvin-arter

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn 5 bær eller større mengder plantemateriale fra en villvin-art

Beskrivelse av villvin-arter

​Villvinslekta (Parthenocissus spp.) er klatreplanter som ofte plantes for å dekke husvegger og murer. I Norge finnes hovedsakelig tre arter; vanlig villvin (P. inserta), klatrevillvin (P. quinquefolia) og rådhusvillvin (P. tricuspidata). Disse kan bli opptil ca. 10 meter lange. Bladene er femkoblete eller 3-5 lappete og får rød høstfarge. Bærene er blåsvarte.

Grønne og røde blader som er femkoblete eller 3-5 lappete, med grønne bær.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert mandag 23. august 2021

Fant du det du lette etter?