Villvin-arter

Villvin-arter (Parthenocissus spp.) inneholder små mengder oksalater. Svelging av en liten mengde kan gi irritasjon i munn og/eller mage. Kontakt Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist mer enn 10 bær eller større mengder plantemateriale fra en villvin-art.

Bladene har en rød høstfarge. Bærene er blåsvarte.

Symptomer ved forgiftning med villvin-arter

Villvin-arter inneholder små mengder oksalater. Dersom barnet ditt smaker på en villvin-art kan følgende symptomer oppstå:

  • ​Svie i munn og svelg
  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved uhell med villvin-arter

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist mer enn 10 bær eller større mengder plantemateriale fra en villvin-art

Beskrivelse av villvin-arter

​Villvinslekta (Parthenocissus spp.) er klatreplanter som ofte plantes for å dekke husvegger og murer. I Norge finnes hovedsakelig tre arter; vanlig villvin (P. inserta), klatrevillvin (P. quinquefolia) og rådhusvillvin (P. tricuspidata). Disse kan bli opptil ca. 10 meter lange. Bladene er femkoblete eller 3-5 lappete og får rød høstfarge. Bærene er blåsvarte.

Grønne og røde blader som er femkoblete eller 3-5 lappete, med grønne bær.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Villvin-arter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. august 2021 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/villvin-arter/

Sist oppdatert mandag 23. august 2021