Vindusblad har irriterende plantesaft

Vindusblad (Monstera deliciosa) er en plante som inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder vindusblad.

Store grønne blader med flikete innskjæringer og hull.

Symptomer ved forgiftning med vindusblad

  • ​Svie i munnen
  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med vindusblad

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder vindusblad

Beskrivelse av vindusblad

​Vindusblad er en kraftig plante som kan klatre. Planten har store grønne blader med flikete innskjæringer og hull. Fra stenglene til vindusblad dannes nedhengende luftrøtter. Vinsudblad er en vanlig stueplante.