Monstera (vindublad) har irriterende plantesaft

Vindublad (Monstera deliciosa) kalles ofte monstera på folkemunne. Dette er en plante som inneholder irriterende plantesaft. Har barnet ditt tatt en smak av planten kan du gi drikke og se an hjemme.

Store grønne blader med flikete innskjæringer og hull.

Symptomer ved inntak

Plantens irritrende plantesaft kan gi svie i munnen eller i øynene. Er det svelget en bit kan det også gi irritasjon i magen, som kan vise seg som magesmerter. Dette kan også føre til at barnet kaster opp.

Symptomer ved søl i øyet

Hvis man får litt plantemateriale eller plantesaft i øyet, kan det føre til irritasjon. Dette kan vises som svie og rødhet. 

Tiltak ved uhell med vindusblad

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Se an hjemme hvis barnet ditt har tatt en smak av planten

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder vindublad eller barnet har mer enn helt lette og forbigående symptomer

Beskrivelse av vindusblad

​Vindublad er en kraftig plante som kan klatre. Planten har store grønne blader med flikete innskjæringer og hull. Fra stenglene til vindublad dannes nedhengende luftrøtter. Vindublad er en vanlig stueplante.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Monstera (vindublad) har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert lørdag 7. mai 2022 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/vindublad/

Sist oppdatert lørdag 7. mai 2022