Avløpsåpnere kan gi alvorlig etseskade

Har du fått avløpsåpner i munnen, skyll munnen og ring 113. Drikk ½ glass vann. Ved søl i øyne og på hud, skyll med vann med en gang. Se Giftinformasjonens råd for hvor lenge du bør skylle. Ved søl i øyne bør du kontakte lege mens du skyller hjemme. Ved søl på hud, kan mange se an hjemme etter skylling.

En teskje med hvitt pulver over et avløp i en kjøkkenvask.

Avløpsåpnere kan gi alvorlige etseskader ved søl på hud og i øyne.

Å skylle hud og øyne umiddelbart kan begrense skadene  

Å skylle med vann er den viktigste førstehjelpen for å hindre skader på hud, øyne og slimhinner. Det er viktig å starte skylling med en gang.  

 • Skyll alltid minst 30 minutter der du er.
 • Før du avslutter skyllingen bør du kontakte Giftinformasjonen for råd om skylletid.
 • I noen tilfeller kan være nødvendig å skylle i mer enn 1 time.

Skyll med det du har tilgjengelig  

Bruk rennende vann til å skylle, hvis det er tilgjengelig. Temperaturen på vannet kan være kroppsvarmt og behagelig. Men hvis du ikke har lunkent vann tilgjengelig, må du bruke det du har tilgjengelig, for eksempel melk, sjøvann eller kaldt vann fra vannslangen. 

Avløpsåpnere som er fortynnet med vann kan også gi etseskader 

Avløpsåpnere er svært konsentrerte. Det skal store mengder vann til i en blanding før det ikke er etsende for hud, slimhinner eller øyne.

Etseskader er ikke synlig med en gang  

Etseskader i hud og på øyne kan likne brannsår. Sårene utvikler seg gjerne over tid. Det er lett å undervurdere faren for etseskader tidlig i forløpet, fordi det kan timer før omfanget av hele skaden er synlig. Det kan ta 1-2 dager før du ser det fulle skadeomfanget.

Etseskader er ikke alltid smertefulle rett etter uhellet 

Det er ikke alltid du kjenner smerte på hud eller øyet rett etter uhell med sterke avløpsåpnere. Det er lett å undervurdere faren når det ikke gjør vondt. Det er derfor viktig å skylle godt etter et uhell med avløpsåpnere, også før du ser eller kjenner symptomer.  

Førstehjelp ved svelging 

 • Ring 113 

Hvis personen er våken og kan svelge

 • Skyll munnen en gang 
 • Gi straks litt drikke (f. eks vann eller melk) i små slurker for å skylle munn og svelg. Ikke gi mer enn 2 dl totalt. 
 • Skyll munnen grundig i lang tid. Ta vann i munnen, gurgle og spytt ut igjen. 
 • Ikke forsøk å fremkalle brekninger. Oppkast øker faren for alvorlige etseskader i spiserør. 
 • Videre oppfølging bør skje på sykehus. 

Førstehjelp ved søl på hud 

 • Fjern tilsølte klær, smykker, klokker og liknende 
 • Skyll med vann i minst 30-60 minutter 
 • Du bør skylle lengre enn dette hvis 
  • huden er såpeglatt på overflaten
  • det er blemmer eller sår i huden
  • det er sølt i ansikt eller store hudområder
  • du ikke startet å skylle rett etter uhellet 

Hvem kan se an hjemme etter søl på hud? 

Ved søl på hud kan du se an hvis du oppfyller alle kriteriene: 

 • kortvarig søl på hud
 • du startet å skylle rett etter uhellet 
 • du har fulgt råd om minimum 30 skylletid og du har sett at du ikke trenger forlenget skylling  
 • du er symptomfri eller bare har milde symptomer (lett rødme eller tørrhet) 

Kontakt Giftinformasjonen eller lege mens du skyller, hvis: 

 • uhellet har skjedd med et barn 
 • søl i ansikt eller følsomme kroppsdeler som kjønnsorganer 
 • det ser ut som skadene er dype (blemmer, sår, mørke skorper) 
 • det er søl på store hudområder 
 • det er tegn til blemmer og sår på større hudområder  

Førstehjelp ved søl i øyet  

 • start skylling umiddelbart, og ring 113 mens du skyller
 • fjern kontaktlinser forsiktig med rene fingre 
 • skyll minst 30 minutter der du er
 • kontakt lege mens du fortsetter å skylle
 • skyll videre under transport til lege  

Symptomer etter uhell med avløpsåpnere 

Ved svelging  

 • svie i munn og svelg 
 • kvalme, oppkast, sikling 
 • hevelser i svelg 
 • pustevansker (på grunn av hevelser i svelg) 
 • etseskader i svelg, spiserør, magesekk og tarm 
 • senskader etter etseskader i spiserør og magesekk 

Ved søl av avløpsåpner på hud 

Symptomer i huden vil avhenge av dybden på skaden. Dette vil igjen avhenge av  

 • tiden som har gått etter uhellet 
 • hvor god skylling som er gjennomført 

Det kan ta mange timer før du ser alle symptomene. 

 • rød og tørr hud 
 • fuktig, rød hud med blemmer eller hevelse 
 • hvit eller brunlig hud 
 • det trenger ikke være så smertefullt i tidlig fase 

Ved sprut av avløpsåpner i øyet 

 • smerte (ikke alltid) 
 • røde og hovne øyne, rennende øyne og tåkete syn 
 • varig svekket syn eller blindhet kan oppstå 

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta flere timer før omfanget av skaden er kjent. 

Hvorfor gir avløpsåpnere etseskader? 

Avløpsåpnere har ofte en høy konsentrasjon av alkalier, og har en høy pH. Noen avløpsåpnere kan ha en høy konsentrasjon av syrer. Disse kan også gi etseskade, men på grunn av lav pH. Felles er uansett at avløpsåpnere er sterke produkter, som er ment for å åpne tette rør, og disse vil gi alvorlig skade på hud, øyne og slimhinner.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Avløpsåpnere kan gi alvorlig etseskade. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 13. mai 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/avlopsapnere/

Sist oppdatert mandag 13. mai 2024