Avløpsåpnere kan gi alvorlig etseskade

Har du fått avløpsåpner i munnen (for eksempel Mudin eller Plumbo), skyll munnen med rikelig vann og ring 113. Ved søl på hud eller i øyne, skyll umiddelbart med vann og kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Hvit flaske med rødt merke som viser Plumbo sin logo

Avløpsåpnere (som Plumbo og Mudin) kan gi alvorlig skade ved uhell, og bør brukes med forsiktighet

​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Avløpsåpnere kan gi etseskader som først er synlige etter mange timer

​Felles for de fleste avløpsåpnere er at de kan gi alvorlige etseskader på hud, øyne eller slimhinner. Etseskadene kan likne brannsår, men utvikler seg gjerne over tid. Det er lett å undervurdere faren tidlig i forløpet, da det kan timer før omfanget av hele skaden er synlig. Det er viktig med langvarig skylling av hud eller øyne.

Skylling med vann er god førstehjelp og kan begrense skadene vesentlig

Avløpsåpner som blir liggende på hud, øyne eller slimhinner over tid vil gi alvorlige etseskader. Rask handling etter uhell med et slikt produkt kan avgjøre hvor omfattende skadene blir. Hvis du ikke er i nærheten av en vannkran, kan det brukes annet man har for hånden, som melk eller saft.

Symptomer ved forgiftning med avløpsåpnere

Ved svelging

 • svie i munn og svelg
 • kvalme, oppkast, sikling
 • hevelser i svelg
 • pustevansker (på grunn av hevelser i svelg)
 • etseskader i svelg, spiserør, magesekk og tarm
 • senskader etter etseskader i spiserør og magesekk

Ved søl på huden

Symptomer i huden vil avhenge av dybden på skaden. Dette vil igjen avhenge av tiden som har gått etter uhellet og hvor god skylling som er gjennomført.

 • rød og tørr hud
 • fuktig, rød hud med blemmer eller hevelse
 • hvit eller brunlig hud

Ved sprut i øyet

 • smerte (ikke alltid)
 • røde og hovne øyne, rennende øyne og tåkete syn
 • varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta flere timer før omfanget av skaden er kjent.

Førstehjelp ved forgiftning med avløpsåpnere

​Ved svelging:

 • Ring 113
 • Hvis personen er våken og kan svelge:
  • Gi straks litt drikke (f. eks vann eller melk) i små slurker for å skylle munn og svelg. Ikke gi mer enn 2 dl
  • Skyll om mulig munnen grundig (ta vann i munnen og spytt ut igjen)
  • Ikke forsøk å fremkalle brekninger, oppkast øker faren for alvorlige etseskader
  • Videre oppfølging bør skje på sykehus

Ved søl på huden:

 • Fjern tilsølte klær, smykker, klokker og liknende
 • Skyll med store mengder lunkent vann i 30-60 minutter
 • Det kan være behov for mer skylling
 • Ring Giftinformasjonen, 22 59 13 00, for råd om du bør til lege eller om du kan se an hjemme
 • Dersom det har gått en stund siden uhellet skjedde og du ikke har skylt huden, skyll i 30-60 minutter hjemme likevel

Ved sprut i øynene:

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll umiddelbart med rennende, lunkent vann og myk stråle
 • Fortsett skylling uten opphold i 30 minutter, ring deretter 113 for å avtale videre oppfølging på legevakt eller sykehus
 • Skyll også under transport til lege
 • Kontakt eventuelt Giftinformasjonen, 22 59 13 00 (døgnåpen)

Avløpsåpnere kan gi alvorlig skade ved uhell og må oppbevares forsvarlig

​Det er viktig at avløpsåpnere håndteres med forsiktighet. Forsvarlig oppbevaring vil kunne forhindre at barn får tak i dette, og at avløpsåpnere forveksles med andre rengjøringsmidler.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert torsdag 15. april 2021