Avløpsåpnere kan gi alvorlig etseskade

Har du fått avløpsåpner i munnen, skyll munnen med vann mens du ringer 113. Ved søl i øyne og på hud, start skylling med vann umiddelbart. Se Giftinformasjonens råd for hvor lenge du bør skylle, og om du bør kontakte lege.

Hvit flaske med rødt merke som viser Plumbo sin logo

Avløpsåpnere kan gi etseskader ved søl på hud og i øyne.

Avløpsåpnere har ofte en høy konsentrasjon av alkalier, og har en høy pH. Noen avløpsåpnere kan ha en høy konsentrasjon av syrer. 

Avløpsåpnere kan gi etseskader som ikke er synlige før senere

​Felles for de fleste avløpsåpnere er at de kan gi alvorlige etseskader på hud, øyne eller slimhinner. Etseskadene kan likne brannsår, men utvikler seg gjerne over tid. Det er lett å undervurdere faren tidlig i forløpet, da det kan timer før omfanget av hele skaden er synlig. Det er viktig med langvarig skylling av hud eller øyne.

Skylling med vann er god førstehjelp og kan begrense skadene vesentlig

Avløpsåpner som blir liggende på hud, øyne eller slimhinner over tid, vil gi alvorlige etseskader. Rask handling etter uhell med et slikt produkt kan avgjøre hvor omfattende skadene blir. 

Svelging av avløpsåpner - hva gjør jeg?

 • Ring 113

Hvis personen er våken og kan svelge

 • Skyll munnen en gang
 • Gi straks litt drikke (f. eks vann eller melk) i små slurker for å skylle munn og svelg. Ikke gi mer enn 2 dl totalt.
 • Skyll munnen grundig i lang tid. Ta vann i munnen, gurgle og spytt ut igjen. Gjenta dette til lege sier du kan avslutte skyllingen.
 • Ikke forsøk å fremkalle brekninger. Oppkast øker faren for alvorlige etseskader i spiserør.
 • Videre oppfølging bør skje på sykehus

Søl av avløpsåpner på huden - hva gjør jeg?

 • Fjern tilsølte klær, smykker, klokker og liknende
 • Skyll med store mengder lunkent vann i minst 30-60 minutter
 • Du bør skylle lengre enn dette hvis:
  • huden er såpeglatt på overflaten 
  • det er blemmer eller sår i huden
  • det er sølt i ansikt eller store hudområder
  • det ikke er skylt rett etter uhellet, men har gått en stund

Det er viktigere å skylle godt der hvor du er, enn å dra til lege straks. God skylling kan begrense skadeomfanget. Ved behov kan du ringe lege eller Giftinformasjonen mens du skyller.

Hvis du får startet skylling tidlig etter uhellet, og symptomene er milde, så kan du se an situasjonen hjemmefra. Det kan ta tid før alle symptomer er synlige, men så lenge du har skylt slik som rådene er, kan du se an hjemme. Det kan være behov for å kontakte lege hvis det etterhvert utvikler blemmer eller sår. 

Kontakt Giftinformasjonen eller lege hvis:

 • uhellet har skjedd med et barn
 • søl i ansikt eller følsomme kroppsdeler som kjønnsorganer
 • det ser ut som skadene er dype
 • det er søl på store hudområder
 • det er tegn til blemmer og sår på større hudområder 

Søl av avløpsåpner i øyet - hva gjør jeg?

 • Fjern kontaktlinser med rene fingre
 • Skyll umiddelbart med rennende, lunkent vann og myk stråle. Det er viktig at vannet kommer direkte inn på øyet. Bruk fingrene til å åpne øyelokkene, slik at du også får skylt under øyelokkene. Skylling med øyeglass eller blunking i en vannskål er lite effektivt. 
 • Fortsett skylling uten opphold frem til du er hos lege. Du bør helst skylle der du er i minst 30 minutter før du flytter på deg, slik at skyllingen ikke blir forsinket. 
 • Skyll også under transport til lege. Ta for eksempel med vannflasker og håndkle. Noen har behov for ambulanse.
 • Ring 113 hvis du har fått ren avløpsåpner på øyet, eller det er lite fortynnet med vann.
 • Ved avløpsåpner som er blandet med store mengder vann (svært stor fortynning) kan du ringe legevakt (116 117) mens du skyller.

Kontakt eventuelt Giftinformasjonen, 22 59 13 00 (døgnåpen) ved behov for vurdering av produkt eller råd om hva du skal gjøre.

Symptomer

Symptomer ved svelging av avløpsåpner

Svelging av avløpsåpner kan gi alvorlige symptomer og komplikasjoner. Ring 113 umiddelbart. Det kan ta tid før alle symptomer er merkbare.

 • svie i munn og svelg
 • kvalme, oppkast, sikling
 • hevelser i svelg
 • pustevansker (på grunn av hevelser i svelg)
 • etseskader i svelg, spiserør, magesekk og tarm
 • senskader etter etseskader i spiserør og magesekk

Symptomer ved søl av avløpsåpner på huden

Symptomer i huden vil avhenge av dybden på skaden. Dette vil igjen avhenge av tiden som har gått etter uhellet, og hvor god skylling som er gjennomført. Det kan ta mange timer før du ser alle symptomene.

 • rød og tørr hud
 • fuktig, rød hud med blemmer eller hevelse
 • hvit eller brunlig hud

Symptomer ved sprut av avløpsåpner i øyet

 • smerte (ikke alltid)
 • røde og hovne øyne, rennende øyne og tåkete syn
 • varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta flere timer før omfanget av skaden er kjent.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Avløpsåpnere kan gi alvorlig etseskade. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. februar 2023 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/avlopsapnere/

Sist oppdatert fredag 10. februar 2023