Batteri - knappcellebatteri

Små batterier (knappcellebatterier) som svelges kan forårsake alvorlige skader. Det er særlig i tilfeller der batteriet setter seg fast i spiserøret at det får alvorlige konsekvenser. Skade kan oppstå på kort tid, og det er viktig med rask avklaring og behandling.

Bilde av knappcellebatterier av ulik størrelse

​Svelging av knappcellebatterier kan være svært farlig

Alle barn skal følges opp med en gang på legevakt/sykehus ved svelging av batterier. Ta kontakt med legevakt på 116 117 eller nødtelefon på 113 for rask avklaring.

For voksne vurderer vi oppfølging og tiltak avhengig av batteristørrelse og symptomer. Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging om du mistenker at noen har svelget et batteri. Giftinformasjonen er døgnåpen alle dager, året rundt.

Symptomer​​ ved inntak av knappcellebatterier

Fastsittende batterier kan etse på slimhinnen og skade vevet i og rundt spiserøret. Innledningsvis kan symptomene være diffuse. 

  • Svelgevansker, kvalme, brekninger, sikling, dårlig matlyst og magesmerter
  • Diaré, blodig og/eller mørk avføring
  • Smerter i brystet 
  • Hoste eller andre luftveissymptomer
  • Feber

Behandling ved svelging av knappcellebatterier

Ved mistanke om inntak av batterier hos barn, er det viktig med rask avklaring om batteriet er svelget og hvor det eventuelt befinner seg i spiserøret, magen eller tarmkanalen. Dette kan vurderes med røntgenbilder. Ved fastsittende batteri i spiserøret, er det viktig å få fjernet dette raskt med hjelp fra helsepersonell.

  • Personer med symptomer skal raskt til sykehus for undersøkelse og videre oppfølging. Ring 113
  • Ikke fremkall brekninger
  • Ikke gi kull, mat eller drikke
  • Ved mistanke om svelging av batterier, ring legevakten på 116 117, nødnummer 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00 (døgnkontinuerlig)

Andre batterier    

Ved uhell med eller svelging av andre typer batterier, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling. 

Dersom et barn har slikket på et uskadet stavbatteri (AA, AAA, C) forventes ikke symptomer, og dette kan normalt følges med på hjemme. 

Produkter med knappcellebatterier​​

​Knappcellebatterier finnes i mange produkter, og kan være lett tilgjengelig for små barn. Slike batterier finnes i blant annet fjernkontroller, batteridrevne «stearinlys», bilnøkler, klokker, små lommelykter, «lysreflekser», badevekter, spillende bursdagskort og i leker og klær med lys og lyd.

Forebygg uhell med knappcellebatterier

​​Hvert år skjer det dødsfall rundt om i verden etter svelging av knappcellebatterier. Det er viktig at du er klar over faren etter svelging av slike. Hold løse batterier utenfor rekkevidde for barn, og sjekk at skruer i barneleker som inneholder batterier er festet ordentlig. Tenk også over at det finnes apparater med batterier uten skruer, for eksempel badevekter, batteridrevne "stearinlys", fjernkontroller og lignende, og om disse bør være på steder hvor barn kommer lett til og kan få tak i dem.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Batteri - knappcellebatteri. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 20. mai 2021 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/batterier/

Sist oppdatert torsdag 20. mai 2021