Knappcellebatterier

Små batterier (knappcellebatterier) som svelges kan forårsake alvorlige skader. Det er særlig når batterier setter seg fast i spiserøret at det får store konsekvenser.

Bilde av knappcellebatterier av ulik størrelse

​Svelging av knappcellebatterier kan være svært farlig

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Alle barn skal følges opp straks på legevakt/sykehus ved inntak av batterier. Ta kontakt med legevakt på 116 117 eller nødtelefon på 113 for rask avklaring.

For voksne vurderer vi oppfølging og tiltak avhengig av batteristørrelse og symptomer. Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging om du mistenker at noen har svelget et batteri. Giftinformasjonen er døgnåpen alle dager, året rundt.

Symptomer​​ ved inntak av knappcellebatterier

Fastsittende batterier kan etse på slimhinnen og skade vevet i og rundt spiserøret. Initialt kan symptomene være diffuse. 

  • Svelgevansker, kvalme, brekninger, sikling, dårlig matlyst og magesmerter
  • Diaré, blodig og/eller mørk avføring
  • Smerter i brystet 
  • Hoste eller andre luftveissymptomer
  • Feber

Behandling ved inntak av knappcellebatterier

Ved mistanke om inntak av batterier hos barn, er det viktig med rask avklaring om batteriet er svelget og hvor det eventuelt befinner seg. Dette kan vurderes med røntgenbilder. Ved fastsittende batteri i spiserøret, er det viktig å få fjernet dette raskt med hjelp fra helsepersonell.

  • Personer med symptomer skal raskt til sykehus for undersøkelse og videre oppfølging. Ring 113
  • Ikke fremkall brekninger
  • Ikke gi kull, mat eller drikke
  • Ved mistanke om inntak ring legevakten på 116 117, nødnummer 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00

Ved svelging av andre typer batterier kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Produkter med knappcellebatterier​​

​Knappcellebatterier finnes i mange produkter, og kan være lett tilgjengelig for små barn. Slike batterier finnes i blant annet fjernkontroller, batteridrevne «stearinlys», bilnøkler, klokker, små lommelykter, «lysreflekser», badevekter, spillende bursdagskort og i leker og klær med lys og lyd.

Unngå skader

​​Hvert år skjer det dødsfall i verden etter inntak av knappcellebatterier. Det er viktig at man er klar over faren etter svelging av slike. Hold løse batterier utenfor rekkevidde for barn, og sjekk at skruer i barneleker som inneholder batterier er festet ordentlig. Tenk også over at det finnes apparater med batterier uten skruer, for eksempel badevekter, og om disse bør være på steder hvor barn kommer lett til.