Bunnstoff til båt

Bunnstoff som brukes i dag er mindre giftig enn tidligere, men det er fremdeles fare for forgiftning ved bruk av bunnstoff. Ved uhell med bunnstoff i øyet, start skylling med en gang. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Mann som legger bunnstoff på  båten sin

Bunnstoff kan være giftig. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Bunnstoff kan gi forgiftningssymptomer

Bunnstoff brukes på båter av alle typer for å hindre vekst av alger og skjell under vannlinjen.

Tidligere ble det brukt svært giftige tinnforbindelser i bunnstoff, men dette er nå forbudt. I dag har de aktive stoffene i bunnstoff ofte en kobberforbindelse.

Bunnstoff er ofte løst i organiske løsemidler, som også kan gi forgiftningssymptomer.

Forgiftning kan oppstå ved

  • inntak
  • innånding av løsemiddeldamp og sprøytetåke
  • søl i øyne og på hud

Hvis uhellet er ute, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert søndag 5. januar 2020