Bunnstoff til båt

Uhell med bunnstoff kan føre til forgiftning. Ved søl i øyet, start skylling med en gang. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Mann som legger bunnstoff på  båten sin

Bunnstoff kan være giftig. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd.

Bunnstoff kan gi forgiftningssymptomer

Bunnstoff brukes på båter for å hindre vekst av alger og skjell under vannlinjen.

Forgiftning kan oppstå ved

  • svelging
  • innånding av løsemiddeldamp og sprøytetåke
  • søl i øyne
  • søl på hud

Hva gjør du ved uhell med bunnstoff?

Kontakt Giftinformasjonen for vurdering. 

Ved søl i øynene, start skylling før du ringer Giftinformasjonen. Ha gjerne produkt- og produsentnavn tilgjengelig.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Bunnstoff til båt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 19. mars 2024 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/bunnstoff-til-bat/

Sist oppdatert tirsdag 19. mars 2024