Eteriske oljer

Eteriske oljer kan være svært giftige, selv i små mengder. Oljene kan selges i ren form, og brukes som tilsetningsstoff i mange forskjellige produkter. Blant annet brukes eteriske oljer i massasjeoljer, duftoljer, kosmetikk og som smakstilsetning i mat. Ved svelging kan symptomer komme raskt. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Bilde av kosmetikk og duftoljer, tekopp, krydderkvast, avocado i kopp, saks og håndkle med stein på.

Eteriske oljer kan gi alvorlige forgiftninger

Illustrasjon: Bodil Bergqvist / Johnér Bildbyrå AB

​Noen eteriske oljer er svært giftige, mens andre er mindre farlige. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Eksempler på eteriske oljer som er svært giftige:

 • eukalyptusolje
 • kamferolje
 • nellikolje
 • nåletreolje (terpentin)
 • tetreolje
 • vintergrønnolje

Nåletreolje må ikke forveksles med mineralsk terpentin (petroleumsdestillat). Selv små inntak av nåletreolje kan føre til alvorlige forgiftninger. Ved uhell med nåletreolje, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Lavendelolje og peppermynteolje er eksempler på mindre giftige eteriske oljer, men kan likevel gi forgiftninger.

Symptomer på forgiftning med eteriske oljer

​Eteriske oljer virker irriterende på slimhinner, øyne og hud.

Ved svelging kan det gi:

 • brennende følelse i munnen
 • k​​valme og brekninger

For de giftigste eteriske oljene, selv ved svelging av små mengder, er det fare for:

 • nedsatt bevissthet
 • kramper
 • pusteproblemer

Symptomene kommer som regel raskt, i løpet av 15-30 minutter. For noen eteriske oljer kan symptomene komme senere.

Førstehjelp ved forgiftning med eteriske oljer

Svelging

 • Gi litt å drikke, gjerne vann
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om den enkelte olje
 • Ring 113 ved alvolige symptomer

Øyn​e

 • Skyll øynene i 15 minutter da det kan være vanskelig å få bort oljen, bruk lunket vann og myk stråle
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

Hudkont​akt

 • Fjern tilsølte klær
 • Skyll og vask grundig​
 • Ved olje på et større hudområde, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd

Inhal​​asjon

 • Frisk luft og hvile
 • Ved symptomer, kontakt lege eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd
 • Ring 113 ved alvolige symptomer