Eteriske oljer

Eteriske oljer kan være svært giftige, selv i små mengder. Oljene kan selges i ren form, og brukes som tilsetningsstoff i mange produkter. Ved svelging kan symptomer komme raskt. Ring 113 ved alvorlige symptomer eller ved svelging av rene eteriske oljer.

Bilde av kosmetikk og duftoljer, tekopp, krydderkvast, avocado i kopp, saks og håndkle med stein på.

Eteriske oljer kan gi alvorlige forgiftninger

Eksempler på giftige oljer​

Noen eteriske oljer er svært giftige, mens andre er mindre farlige. Blant annet brukes eteriske oljer i massasjeoljer, duftoljer, kosmetikk og som smakstilsetning i mat. Ved symptomer eller ved uhell med rene eteriske oljer, ring 113. Ved uhell med produkter tilsatt eteriske oljer, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. 

Eksempler på eteriske oljer som er svært giftige:

 • eukalyptusolje
 • kamferolje
 • nellikolje
 • nåletreolje (terpentin)
 • tetreolje
 • vintergrønnolje

Ved svelging ring 113.

Lavendelolje og peppermynteolje er eksempler på mindre giftige eteriske oljer, men kan likevel gi forgiftninger. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling.

Symptomer på forgiftning med eteriske oljer

​Eteriske oljer virker irriterende på slimhinner, øyne og hud.

Ved svelging kan det gi:

 • brennende følelse i munnen
 • k​​valme og brekninger

For de giftigste eteriske oljene vil selv svært små mengder kunne føre til:

 • nedsatt bevissthet
 • kramper
 • pusteproblemer

Symptomene kommer som regel raskt, i løpet av 15-30 minutter. For noen eteriske oljer kan symptomene komme senere.

Førstehjelp ved forgiftning med eteriske oljer

Svelging

 • Ring 113 ved inntak av svært giftige eteriske oljer, eller ved alvorlige symptomer
 • Gi litt drikke, gjerne vann
 • I andre tilfeller, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling

Øyn​e

 • Skyll øynene i 15 minutter med lunkent vann og myk stråle, da det kan være vanskelig å få bort oljen
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

Hudkont​akt

 • Fjern tilsølte klær
 • Skyll og vask grundig​ med mild såpe og vann
 • Ved olje på et større hudområde, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd

Inhal​​asjon

 • Frisk luft og hvile
 • Ved symptomer, kontakt lege eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd
 • Ring 113 ved alvolige symptomer

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Eteriske oljer. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 20. mai 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/eteriske-oljer/

Sist oppdatert torsdag 20. mai 2021