Fyrverkeri og stjerneskudd

Å spise på stjerneskudd eller å svelge pulver fra ubrukt fyrverkeri kan gi forgiftning. Rester fra fyrverkeri som allerede er oppskutt er lite farlig.

Jenter med stjerneskudd

​Fyrverkeri

​Fyrverkeri består i hovedsak av to komponenter:

 • drivladning (svartkrutt)
 • pyroteknisk sats (gir lyd- og fargeeffekter)

Vanligvis er fyrverkeriet godt emballert, dersom du får i deg pulver fra fyrverkeri (ubrukt) kan det gi forgiftning.

Symptomer etter svelging av pulver fra fyrverkeri

Symptomer du kan få etter å ha svelget pulver fra fyrverkeri kan variere fra lette symptomer som kvalme og oppkast til mer alvorlige forgiftninger med lammelser og påvirkning av respirasjon.

Brukte fyrverkeri-batterier(kalde rester etter oppskyting) anses imidlertid som lite farlig og vil ikke gi forgiftning ved en smak. Disse situasjonene kan vanligvis ses an hjemme.

Førstehj​elp ved uhell med pulver fra fyrverkeri

Ved svelgin​g​​ av pulver fra ubrukt fyrverkeri:

 • Gi noe drikke
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) 
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113 straks

Ved svelging av rester fra oppskutt fyrverkeri (batterier):

 • Gi litt drikke
 • Se an hjemme

En smak av rester fra oppskutt fyrverkeri forventes ikke å gi symptomer.

Søl i øynene med pulver fra fyrverkeri

 • Skyll straks med lunkent, rennende vann og myk stråle
 • Fjern kontaktlinse forsiktig
 • Skyll kontinuerlig i 5-15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende eller sterke symptomer etter skylling

Stjerneskudd

Stjerneskudd er flotte å se på, men kan være farlige å få i seg. Stjerneskudd finnes i ulike størrelser, og sammensetningen kan variere noe. En liten smak på stjerneskudd er ikke farlig og gir stort sett mild irritasjon i munn og svelg. Ved litt større inntak kan symptomer utover mild irritasjon også komme. 

Giftinformasjonen anbefaler at barn som har spist mer enn 2 cm av et stjerneskudd straks skal følges opp hos lege/sykehus.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 21. desember 2022