Fyrverkeri og stjerneskudd kan gi forgiftning

Et barn kan bli forgiftet hvis det spiser mye av et stjerneskudd, eller spiser pulver fra ubrukt fyrverkeri. Noen smaksuhell er likevel lite farlige.

Jenter med stjerneskudd

Har et barn spist mer enn 2 cm av et stjerneskudd, bør du kontakte lege.

​Fyrverkeri  

Svelging av ubrukt fyrverkeri kan gi forgiftning. For at pulveret som kan gi forgiftning skal være tilgjengelig, erfarer Giftinformasjonen at emballasjen må være demontert i noen grad.  

Brukte fyrverkeri-batterier anses som lite farlig, og vil ikke gi forgiftning ved en smak. Dette gjelder altså kalde rester etter fyrverkeri som allerede er skutt opp.  

Har et barn smakt på rester etter avfyrt fyrverkeri (kalde rester), kan situasjonen ses an hjemmefra.  

Kontakt Giftinformasjonen hvis det er mer enn en liten smak, eller barnet har symptomer. 

Symptomer etter svelging av pulver fra fyrverkeri 

Symptomer som kan komme etter svelging av pulver fra fyrverkeri, kan variere fra lette til alvorlige symptomer. Alvorlighetsgraden avhenger blant annet av mengde som er svelget.   

Lette symptomer kan være kvalme og oppkast, og kan vanligvis ses an hjemme. Mer alvorlige symptomer kan være lammelser i muskulatur og pusteproblemer, og krever behandling av lege på sykehus. 

Hva skal du gjøre ved svelging av pulver fra fyrverkeri? 

Ved svelging av pulver fra ubrukt fyrverkeri: 

  • gi noe drikke 
  • ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00)  
  • ved alvorlige symptomer, ring 113 straks 

Ved svelging av rester fra oppskutt fyrverkeri: 

  • gi litt drikke 
  • se an hjemme 

En smak av rester fra oppskutt fyrverkeri forventes ikke å gi symptomer. Er det spist større mengder, kontakt Giftinformasjonen. 

Søl i øynene med pulver fra fyrverkeri (kalde rester) 

  • Skyll straks med lunkent vann  
  • Fjern kontaktlinser 
  • Skyll kontinuerlig i 5-15 minutter 
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer 

Stjerneskudd 

Stjerneskudd finnes i ulike størrelser, og sammensetningen kan variere noe. Både ubrukte og brukte stjerneskudd inneholder stoffer som kan gi symptomer hvis det er spist større mengder.  

Hva skal du gjøre ved svelging av pulver fra stjerneskudd? 

Hvis et barn har spist mer enn 2 cm av et stjerneskudd (brukt eller ubrukt) bør du kontakte lege. 

En liten smak på stjerneskudd er lite farlig, og gir stort sett mild irritasjon i munn og svelg.  

Ved litt større inntak kan andre symptomer komme, og da bør lege kontaktes. Det samme gjelder hvis stjerneskuddet var varmt når barnet smakte på det. 

For andre situasjoner kan Giftinformasjonen kontaktes på 22 59 13 00.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Fyrverkeri og stjerneskudd kan gi forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 22. desember 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/fest-og-hoytid/

Sist oppdatert fredag 22. desember 2023