Glowstick / Lysstav

Glowsticks inneholder kjemikalier som kan gi irritasjonseffekter ved søl i øyne eller på slimhinner i munn og svelg. Glowsticks ment for profesjonelt bruk, for eksempel militært materiell, kan være mer problematiske.

En blå og en rød lysstav liggende på hvit bakgrunn

Lysstaver, eller glowsticks, kan gi symptomer på svie og ubehag dersom det kommer i øyet.

Hva brukes glowsticks til?

Glowsticks, eller lysstaver, har mange bruksområder, blant annet:

  • Smykker og pynt
  • Lyseffekter på fest
  • Til nødbruk
  • Ved fisking

Hva inneholder glowstics?

Glowsticks består vanligvis av et plastrør med to væsker i. Hva disse væskene består av kan variere fra produkt og bruksområde, men er stort sett irriterende kjemikalier. Det fluoricerende fargestoffet i glassampullen inni røret blir aktivert når du knekker/bøyer på glowsticken og væskene blander seg sammen.

Førstehjelp ved uhell med glowstics

Ved svelging av væske

  • Gi litt drikke. Gjerne noe med god smak slik at barnet ønsker å drikke litt

Aktiverte glowsticks kan inneholde glassbiter fra glassampullen inni røret. Ved inntak av glassbiter, kontakt lege/legevakt

Ved svelging av intakte glowsticks

  • Vurderes som et fremmedlegme. Kontakt lege/legevakt for vurdering

Ved søl i øyne

  • Skyll grundig med lunkent rennende vann i noen minutter
  • Skyll grundig med lunkent rennende vann i 15 minutter dersom det er militært materiell
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Ved søl på hud

  • Skyll og vask huden godt.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Glowstick / Lysstav. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 21. desember 2021 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/glowstick/

Sist oppdatert tirsdag 21. desember 2021