Håndsprit

Å smake på håndsprit (antibac) er sjeldent farlig, men mengden barnet ditt har fått i seg er avgjørende for om det er fare for forgiftning. Sprut i øyet med håndsprit gir umiddelbart ubehag og svie, men sjelden alvorlig øyeskade.

Pumpeflasker med håndsprit stående på et bord

Håndsprit er lett tilgjengelig, og uhell kan fort skje.

Hva inneholder håndsprit?

Mange ringer Giftinformasjonen når det skjer uhell med håndsprit og andre desinfeksjonsmidler. Ofte kan disse håndteres hjemme.

Desinfeksjonsmidler til hendene inneholder ofte etanol eller etanol/isopropanol (propan-2-ol), men andre innholdsstoffer kan forekomme. Glyserol tilsatt i håndsprit er lite farlig.

I denne artikkelen fokuserer vi på desinfeksjonsmidler med etanol/isopropanol. For spørsmål rundt desinfeksjonsmidler som inneholder andre stoffer, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Svelget håndsprit?

Mengden barnet ditt har fått i seg er avgjørende for om det er fare for forgiftning. Å smake på håndsprit er sjeldent farlig, også for små barn. Ved større inntak, kontakt Giftinformasjonen eller lege for vurdering.

Hvor mye håndsprit må til før det er farlig?

Håndsprit inneholder mye alkohol (etanol og isopropanol), og det skal ikke så mye til før et barn kan bli forgiftet. Giftinformasjonens erfaring er likevel at barn sjeldent får i seg en farlig mengde håndsprit, fordi det smaker sterkt/vondt. 

For barn gjelder følgende:

Inntak av mindre enn 0,5 ml per kg kroppsvekt kan ses an hjemme. Dette vil ofte tilsvare under 1 ts (ca. 5 ml) til et barn på 10 kg. Å sutte på korken på flasken eller å få i seg noen dråper håndsprit er derfor ikke farlig.

Symptomer ved svelging av håndsprit

Symptomer på en alkoholforgiftning kommer raskt, oftest innen 1 time etter inntaket.

Symptomer på alkoholforgiftning hos barn:

 • Trøtt, søvnig og slapp
 • Beruselse med ustødig gange
 • Sløvete tale
 • Kvalme og oppkast

I sjeldne tilfeller kan små barn få et farlig lavt blodsukker (hypoglykemi) etter svelging av selv små mengder etanol. Lavt blodsukker kan være vanskelig å oppdage, men gir ofte symptomer som svette, skjelvinger, blekhet, hodepine, kvalme, oppkast, magesmerter og hjertebank. Lavt blodsukker kan være forsinket inntil 6 timer etter inntaket.

Ved alvorlig alkoholforgiftning er det fare for:

 • Koma
 • Kramper
 • Nedsatt pustefunksjon

Førstehjelp ved svelging av håndsprit

Ved alvorlige symptomer:

 • Sørg for frie luftveier og ring 113

Ved svelging av håndsprit hos barn:

 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering dersom det er inntatt mer enn 0,5 ml per kilo kroppsvekt. Dette tilsvarer cirka 1 ts (ca. 5 ml) til et barn på 10 kg.
 • Gi drikke, gjerne sukkerholdig saft og litt mat for å unngå lavt blodsukker. Gi gjerne dette gjentatte ganger i løpet av de første 6 timene etter at uhellet har skjedd.
 • Alle barn med symptomer eller barn som har drukket en farlig mengde alkohol, skal følges opp hos lege eller på sykehus​.

Håndsprit i øyet?

Sprut i øyet med håndsprit gir umiddelbart ubehag og svie, men sjelden alvorlig øyeskade. Noen minutter med øyeskylling i rennende lunkent vann er tilstrekkelig som førstehjelp. Ved vedvarende plager skal du kontakte lege for øyevurdering.

Symptomer ved håndsprit i øyet

Håndsprit kan gi irritasjonseffekt på øynene. Vanlige symptomer er:

 • Smerter og svie, rødhet
 • Rennende øyne
 • Fremmedlegemefølelse, «rusk på øyet»
 • Synsforstyrrelser, lysømfintlighet

Rødhet og fremmedlegemefølelse kan ofte vedvare en dag eller to.

Ved vedvarende symptomer utover 24 timer bør du oppsøke lege. Ved symptomer som smerter, synsforstyrrelser, lysømfintlighet eller forverring av andre symptomer som ikke avtar etter skylling, anbefaler vi at du oppsøker lege.

Førstehjelp ved sprut i øyet med håndsprit

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll godt med rennende lunkent vann i ca. 2-5 minutter. Etter skylling lar du øyet være i fred.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer​.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Håndsprit. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert lørdag 16. oktober 2021 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/handsprit/

Sist oppdatert lørdag 16. oktober 2021