White spirit

Å svelge white spirit kan gi alvorlige symptomer. Ta kontakt med lege snarest hvis du har symptomer etter et slikt uhell. Er du uten symptomer, kan du ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00) for informasjon og vurdering av videre oppfølging.

Malekost i white spirit

​​White spirit kalles også mineralsk terpentin, kan ha noe variasjon i sammensetning, men det kan gi forgiftning ved svelging.

White spirit kan selv ved små inntak gi alvorlig lungepåvirkning, men kan også gi andre alvorlige symptomer ved inntak av større mengder.

Symptomer på forgiftning fra white spirit

Ved svelging av white spirit

 • hoste
 • tungpust
 • sløvhet 
 • kvalme og oppkast

Om det er drukket større mengder kan andre forgiftningssymptomer oppstå, som bevisstløshet og påvirkning av hjertet.

Ved søl av white spirit på øyne

 • rødhet
 • smerter
 • irritasjon

Ved søl av white spirit på hud

White spirit er avfettende og tørker lett ut huden. Kortvarig kontakt med white spirit på hud gir sjelden skade.

Langvarig hudkontakt kan føre til

 • rødhet
 • blemmedannelse
 • utslett

Førstehjelp ved forgiftning med white spirit

Ved svelging​ av white spirit​

 • ikke fremkall brekninger
 • ta litt drikke
 • ved alvorlige symptomer som nedsatt bevissthet og pusteproblemer, eller stort inntak, ring 113

Selv ved én slurk av white spirit kan det være fare for alvorlige symptomer fra luftveiene. Men du kan vurdere å se det an hjemme ved en slurk hvis det ikke er noen symptomer. Får du symptomer, bør du kontakte lege snarest. 

For vurdering av situasjonen kan du ringe Giftinformasjonen døgnet rundt, 22 59 13 00.

Hvis det ikke har oppstått symptomer fra luftveiene innen 6 timer, er det lite sannsynlig at det vil utvikle seg alvorlige symptomer. 

​Ved søl av white spirit på hud​

 • vask med mild såpe og vann
 • smøre huden inn med fuktighetskrem

​Ved sprut av white spirit på øyne​

 • skyll med lunkent, rennende vann i myk vannstråle i 15 minutter
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. White spirit. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. april 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/losemidler/

Sist oppdatert fredag 23. april 2021