Lysstoffrør og sparepære

Lysstoffrør og sparepærer inneholder små mengder kvikksølv. Mengden er så liten at det ikke er fare for akutt kvikksølvforgiftning dersom en pære/rør knuses.

Nærbilde av to lysstoffrør

Å knuse lysstoffrør eller sparepærer vil vanligvis ikke gi forgiftning med kvikksølv

Lysstoffrør inneholder forskjellige kjemikalier, blant annet kvikksølv. Kjemikaliene er tilstede i svært små mengder slik at knuste lysstoffrør ikke innebærer forgiftningsfare.

Har du knust et lysstoffrør?

  • Sørg for god utlufting
  • Tørk grundig med en fuktet klut eller fuktet tørkepapir
  • Synlige partikler og glassrester kan også plukkes opp med en bit tape
  • Løse tepper kan tas ut og bankes
  • Unngå å bruke kost/feiebrett og støvsuger

Lysstoffrør skal behandles som spesialavfall. Putt det i en tett beholder og lever det på egnet sted (som EE-avfall).

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Lysstoffrør og sparepære. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 13. april 2021 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/lysstoffror-og-sparepare/

Sist oppdatert tirsdag 13. april 2021