Er magneter farlig å svelge?

Magneter gir ingen forgiftningsfare ved svelging og vil normalt passere gjennom mage- og tarmkanalen i løpet av noen dager. Problemer kan imidlertid oppstå dersom flere magneter eller andre metallbiter svelges samtidig.

Klassisk magnet i hesteskoform, rød og grå

Å svelge en magnet gir ingen forgiftningsfare, men kan være et problem i forhold til størrelse og passasje gjennom tarmsystemet. Ved inntak av flere magneter samtidig kan alvorlige symptomer oppstå, og lege bør kontaktes.

​Oppfølging ved svelging av en magnet

Dersom en magnet er svelget​​:

 • Kontakt lege dersom biten ikke kommer ut med avføring innen 4-5 dager
 • Dersom du får symptomer som
  • Svelgebesvær
  • Dårlig matlyst
  • Magesmerter
  • Oppkast
  • Problemer med avføringen

Dersom flere magneter eller magnet og annen metallbit er svelget​

 • Kontakt lege for videre oppfølging.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Er magneter farlig å svelge?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/magnet/

Sist oppdatert torsdag 15. april 2021