Maurmidler

Ved små uhell med maurmiddel til privat bruk kjøpt i nyere tid, er det liten fare for forgiftning. Ved produkter beregnet til profesjonell bruk, eller ved inntak av større mengder, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Brun-oransj kule av maurgift med mange, små sorte maur i

  • Maurmidler til privat bruk er heldigvis stort sett lite farlig å smake på.
  • Kontakt likevel Giftinformasjonen dersom det dreier seg om produkter beregnet til profesjonelt bruk, eller ved store inntak.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Maurmidler. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 13. april 2021 [hentet lørdag 2. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/maurmidler/

Sist oppdatert tirsdag 13. april 2021