Mynter, penger eller metallbiter

Å svelge små metallgjenstander som mynter, små kuler eller lignende vil ikke gi forgiftning ved engangshendelser, men kan medføre risiko for at biten setter seg fast.

Mynter på blå bakgrunn

Små biter av metaller som aluminiumskuler, jernkuler, mynter eller lignende medfører ingen forgiftningsfare.

Er det farlig å svelge mynter, penger eller andre metallbiter?

Små biter av metaller som aluminiumskuler, jernkuler, mynter eller lignende medfører ingen forgiftningsfare. Små biter vil normalt passere gjennom mage- og tarmkanalen i løpet av noen dager. Å svelge større biter kan medføre risiko for at biten setter seg fast.

Oppfølging ved​​ svelging av metallbiter

Kontakt lege for råd angående størrelse eller fassong på biten. Om legen vurderer at det er trygt å se det an hjemme skal du likevel ta kontakt med lege på nytt om biten ikke kommer ut med avførin​g innen 4-5 dager, eller hvis barnet får symptomer som

  • Svelgebesvær
  • Dårlig matlyst
  • Magesmerter
  • Oppkast
  • Problemer med avføringen

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Mynter, penger eller metallbiter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/mynter-penger-metallbiter/

Sist oppdatert torsdag 15. april 2021