Plantevernmidler

Ugressmidler, insektsmidler, skadedyrbekjempelsesmidler og soppmidler er ment til å beskytte planter mot skadegjørere. Disse plantevernmidlene kan være svært giftige. Ved uhell med plantevernmidler og alvorlige symptomer, ring 113. Giftinformasjonen kan vurdere faren døgnet rundt (22 59 13 00).

Person som sprøyter en busk med plantevernmiddel

Plantevernmidler kan være svært giftig

Plantevernmidler

Plantevernmidler omfatter ugress-, insekt-, skadedyrbekjempelses- og soppmidler. Produktene kan ha svært forskjellig sammensetning og giftighet.

Plantevernmidler kan inneholde ulike virkestoff som kolinesterasehemmere, pyretriner og pyretroider, glyfosat, fenoksysyrer, løsemidler og tilsetningsstoffer, og kan være alt fra lite til svært giftige. Det kan også være ulik giftighet avhengig av hva slags uhell som har skjedd: svelget, pustet inn, sølt på hud eller sølt i øyne.

Plantevernmidler kan gi forgifting ved uhell eller ved uforsiktig og uriktig bruk. Produkter til profesjonell bruk er ofte "sterkere" og kan være farligere enn produkter som er beregnet til bruk av privatpersoner.

Symptomer

Symptomer som kan oppstå ved uhell med plantevernmidler varierer fra produkt til produkt, avhengig av virkestoffer, løsemidler og konsentrasjon.

Behandling

Ved svelging av plantevernmidler

 • ta litt drikke (ett glass)
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, hvis du ikke har symptomer
 • ved alvorlige symptomer, ring 113

Ved uhell med profesjonelle plantevernmidler: ring 113 hvis du er alene, selv om du ikke har symptomer.

Søl i øyne

 • skyll godt med rennende lunkent vann 
 • husk også å skylle huden som kan ha fått søl på seg
 • kontakt Giftinformasjonen for råd, 22 59 13 00
 • kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling
 • ved alvorlige symptomer, ring 113

Søl på hud

 • skyll og vask huden godt med såpe
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • ved alvorlige symptomer, ring 113

Innånding

 • sørg for frisk luft og ro (ikke anstreng deg)
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • ved alvorlige symptomer, ring 113

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Plantevernmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. april 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/plantevernmidler/

Sist oppdatert fredag 23. april 2021