Plast, isopor og skumgummi

Når et barn svelger små biter med plast, isopor eller skumgummi en sjelden gang, er det ikke fare for akutte forgiftningssymptomer. Hvis barnet har svelget store biter eller biter med skarpe kanter, bør du kontakte lege for vurdering.

Mange små isopor-biter i hvite og grønne nyanser

Isopor gir ikke fare for forgiftning ved smaksuhell, men kan være et fremmedlegeme i fordøyelsessystemet.

Hvilke typer materialer gjelder dette?

 • isopor
 • plast
 • skumplast
 • skumgummi

Når må jeg kontakte lege?

 • hvis biten sitter fast i munn eller svelg
 • hvis det er svelget store biter
 • hvis det er svelget mange biter
 • hvis det er svelget biter med skarpe kanter

Produkter som ikke har stivnet (uherdet produkt)

Kontakt Giftinformasjonen hvis du har brukt produkter som skal bli til skumgummi, skumplast eller liknende, men dette ikke har rukket å stivne før du fikk det i øyet eller i munnen. 

Ved søl i øyet med uherdet produkt

 • skyll øyet med rennende vann
 • kontakt Giftinformasjonen mens du skyller

Ved svelging av uherdet produkt

 • skyll munnen
 • ta litt drikke
 • kontakt Giftinformasjonen

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Plast, isopor og skumgummi. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 4. april 2024 [hentet søndag 14. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/plast-isopor-og-gummi/

Sist oppdatert torsdag 4. april 2024