Rustfjerner kan gi etseskade og forgiftning

Rustfjernere kan gi etseskade og forgiftning ved søl på hud og øyne, eller ved svelging. Start skylling og kontakt Giftinformasjonen. Ved svelging av rustfjerner, ring 113.

Ett par hender som vasker en rusten motordel i vaskevann

Rustfjernere kan gi etseskade og forgiftning ved søl på hud, øyne eller ved svelging. Kontakt Giftinformasjonen mens du skyller.

Ved svelging av rustfjerner​

 • Ta litt drikke.
 • Ring 113. 

Søl av rustfjerner i øyne

 • Skyll øynene.
 • Fortsett skylling mens du kontakter Giftinformasjonen for råd om skylletid og oppfølging.

Søl av rustfjerner på hud​

 • Skyll huden.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om hvor lengde du bør skylle.

Innholdet i rustfjerneren kan variere

Rustfjerne kan inneholde forskjellige stoffer, og alvorlighetsgraden ved uhell vil være avhengig av innholdet i det enkelte produktet. 

Innhold i en rustfjerner kan være

 • syrer
 • flussyre
 • alkalier
 • kation tensider
 • glykoler

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rustfjerner kan gi etseskade og forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/rustfjerner/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024