Rustfjerner

Rustfjernere inneholder forskjellige kjemiske forbindelser. Giftigheten til produktet avhenger av sammensetningen. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging etter uhell med rustfjernere.

Grønn flaske på hvit bakgrunn

Illustrasjonsbilde av en flaske med rustfjerner.

Behandling etter uhell med rustfjerner

Ved svelging​

  • Gi drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​

  • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Søl på hud​

  • Skyll huden godt.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Ved innånding

  • Frisk luft og hvile.
  • Ved symptomer kontakt lege.