Silikagel er ikkje farleg å smake på

Silikagel er ofte små posar med harde, faste kuler som ligg i lommer på klesplagg, i skoesker eller liknande produkt. Posane er ofte merkte silikagel / silica gel og/eller «Do not eat».

Silikagel er ikke giftig

Er silikagel farleg å ete?

​Det er ikkje farleg å ha smakt litt på silikagel. Silikagel blir brukt som tørkemiddel, og blir ikkje tatt opp i kroppen. 

Dersom du har fått i deg litt silikagel kan du drikke eller ete noko. Kulene hamnar då i magen, og blir med resten av mageinnhaldet ut av kroppen.

Andre typar tørkemiddel

Det finst også andre typar tørkemiddel i bruk, som ikkje er silikagel. Om du har problemstillingar som gjeld desse tørkemidla, tilrår vi at du tek kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00).