Rottegift, maurmidler og bekjempelse av skadedyr

Skadedyrbekjempelsesmidler brukes til å bekjempe mus, rotter og insekter i hus og tekstiler. Produktene kan ha svært forskjellig sammensetning og giftighet.

​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Maurmidler

​Maurmilder inneholder forskjellige virkestoffer og løsemidler. Produktenes giftighet varierer. Ved uhell med maurmidler, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging.

Muse- og rottegifter

Muse- og rottegiftene som er mest brukt i Norge er vanligvis av typen antikoagulerende rodenticider. De inneholder stoffer som fører til blødninger dersom noen får det i seg i en stor nok mengde.

Alfakloralose er en annen type musegift. Har noen spist stor nok mengde kan det føre til bevissthetspåvirkning og kramper. Symptomene kommer raskt.

Hvordan virker antikoagulerende muse- og rottegifter i kroppen?

Antikoagulerende muse- og rottegifter kan gi alvorlig forgiftning. De hemmer nydannelsen av vitamin K i kroppen. Vitamin K er nødvendig for at blodet skal levre seg. Ved forgiftning med antikoagulerende stoffer, vil ikke blodet koagulere/levre normalt og det oppstår blødninger.

Antikoagulerende muse- og rottegifter skilles sakte ut av kroppen, og langvarig behandling kan være nødvendig.

Symptomer på forgiftning med antikoagulerende muse- og rottegift

Symptomer ved slik forgiftning sees først etter 1-3 døgn.

  • Bloduttredelser/blåmerker
  • Tannkjøttblødninger
  • Økt blødningstendens fra små sår og kutt

Ved alvorlige forgiftninger vil andre kliniske tegn kunne oppstå, avhengig av hvor de indre blødningene skjer.

Først​​​ehjelp ved forgiftning med muse- og rottegifter

Ved inntak kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging.

Behandling hos lege/på sykehus

Hvis det er spist stor nok mengde muse- og rottegift, er det aktuelt å gi medisinsk kull. Videre følges blodverdier over noen dager. I alvorlige tilfeller er det nødvendig å gi motgift. Lang behandlingstid kan bli nødvendig.

Skadedyrsbekjempelsesmidler

Skadedyrbekjempelsesmidler kan ​​inneholde ulike virkestoff som antikoagulerende stoffer, kolinesterasehemmere, pyretriner og pyretroider, løsemidler og tilsetningsstoffer og kan være alt fra lite til svært giftige.

​Skadedyrbekjempels​esmidler representerer en forgiftningsrisiko ved uhell eller ved uforsiktig og uriktig bruk. Produkter til profesjonell bruk utgjør ofte en større forgiftningsfare enn produkter som er beregnet til bruk av privatpersoner.

Symptomer

Symptomer/kliniske tegn som kan oppstå ved en eksponering ovenfor slike produkter varierer fra produkt til produkt avhengig av virkestoffer/løsemiddel.​
 

Beha​ndling

Ved svelging​​​

  • Gi drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann.
  • Ved vedvarende symptomer etter skylling kontakt lege.

Søl på hud​​

  • Skyll og v​ask huden godt.

Innånding​​

  • Frisk luft og hvile.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.