Muse- og rottegift

Grå muse- eller rottegift boks stående inntil en blå murvegg

Muse- og rottegift kan gi symptomer etter inntak. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Muse- og rottegiftene som er mest brukt i Norge er av typen antikoagulerende rodenticider. Disse inneholder stoffer som fører til blødninger dersom du får det i deg i en stor nok mengde.

Antikoagulerende rodenticider benyttes av autoriserte skadedyrbekjempere, og selges også i ferdig fylte åtestasjoner til privatpersoner. Noen har også liggende gamle/utgåtte produkter hjemme og på hytta.

Muse- og rottegifter med andre virkestoff brukes også i Norge. Det vanligste alternativet inneholder alfakloralose. Alfakloralose kan føre til bevissthetspåvirkning og kramper dersom det svelges. Symptomene på forgiftning med alfakloralose kommer raskt.

Først​​​ehjelp ved forgiftning med muse- og rottegifter

  • Fjern rester fra munn og gi litt å drikke
  • Ved svelging av alle typer muse- og rottegifter, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging
  • Ved kortvarig hudkontakt oppstår ikke forgiftning, vask godt med såpe og vann

Symptomer på forgiftning med antikoagulerende muse- og rottegift

Symptomer ved slik forgiftning sees først etter 1-3 døgn.

  • Bloduttredelser/blåmerker
  • Tannkjøttblødninger
  • Økt blødningstendens fra små sår og kutt

Ved alvorlige forgiftninger vil andre kliniske tegn kunne oppstå, avhengig av hvor de indre blødningene skjer.

Behandling av forgiftning med antikoagulantia

Dersom det er spist en mengde muse- eller rottegift som kan gi forgiftning, er det aktuelt å gi medisinsk kull. Videre følges blodverdier over noen dager. I alvorlige tilfeller er det nødvendig å gi motgift. Lang behandlingstid kan bli nødvendig.

Hvordan virker antikoagulerende muse- og rottegifter i kroppen?

Antikoagulerende muse- og rottegifter kan gi alvorlig forgiftning. De hemmer nydannelsen av vitamin K i kroppen. Vitamin K er nødvendig for at blodet skal levre seg. Ved forgiftning med antikoagulerende stoffer vil ikke blodet koagulere/levre normalt og det oppstår blødninger.

Antikoagulerende muse- og rottegifter skilles sakte ut av kroppen, og langvarig behandling kan være nødvendig.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Muse- og rottegift. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 24. juni 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/skadedyrbekjempelsesmidler/

Sist oppdatert torsdag 24. juni 2021