Termometer

Det finnes mange ulike bruksområder for termometere. Nyere termometer har ofte en rød eller blå søyle, og er lite farlige ved uhell. Ved knusing av kvikksølvtermometer, bør du være forsiktig når du skal fjerne sølet.

Kvikksølvtermometer i en voksen hånd

Søl fra gammelt febertermometer bør håndteres forsiktig.

Nye inne- og utendørstermometere inneholder ofte alkohol eller petroleumsforbindelser 

Nye termometere inneholder ikke kvikksølv. I stedet inneholder de petroleumsdestillater eller alkoholforbindelser i små mengder. Temperatursøylen i disse termometerne er ofte farget blå eller rød. Uhell med denne typen termometere gir liten fare for forgiftning. 

Uhell med gamle febertermometere med kvikksølv 

Gamle febertermometere kan inneholde metallisk kvikksølv. Et enkeltstående uhell med febertermometer fører sjelden til akutt forgiftning, da mengden kvikksølv er begrenset. Det kan være fare for akutte symptomer hvis termometeret knuses på en oppvarmet overflate. 

Med god håndtering av kvikksølvsølet er det lite farlig å knuse ett febertermometer. Luft ut, trekk deg unna sølet og kontakt Giftinformasjonen for vurdering og råd. 

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Termometer. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. april 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/termometer/

Sist oppdatert tirsdag 9. april 2024