Termometer

Det finnes mange ulike bruksområder for termometere. Nyere termometer har ofte en rød eller blå søyle, og er lite farlig ved uhell. Ved knusing av kvikksølvtermometer bør du være forsiktig når du skal fjerne sølet.

Kvikksølvtermometer liggende på blank overflate

Har du knust et termometer?

Termometere kan inneholde petroleumsdestillater, alkohol eller kvikksølv. Termometer til bad, rom, steking, akvarier eller utendørs bruk inneholder vanligvis petroleumsdestillater, tilsatt farge. Utetermometer som kan måle ekstremt lave temperaturer kan inneholde alkohol.

Uhell med termometere med kvikksølv

Gamle termometere kan inneholde metallisk kvikksølv. Mengden kvikksølv er avgrenset, og ved et enkeltstående uhell fører det sjelden til forgiftning om et slikt termometer knuses. Med god håndering av sølet er dette lite farlig. Vær særlig forsiktig hvis termometeret knuses på en oppvarmet overflate.

Inntil du har snakket med Giftinformasjonen kan du lufte ut og trekke deg unna sølet.

Kontakt Giftinformasjonen for vurdering og råd, 22 59 13 00.

Nye termometer inneholder alkohol- eller petroleumsforbindelser

Nye termometer inneholder vanligvis ikke kvikksølv. I stedet inneholder de petroleumsdestillater eller alkoholforbindelser i små mengder. Temperatursøylen i disse termometerne er farget blå eller rød. Det er ikke farlig å knuse disse. Mengden alkohol i et termometer er så liten at det ikke vil være fare for forgiftning dersom man skulle få det i seg.

Petroleumsprodukter kan forårsake lungeskader dersom de kommer over i luftveiene ved svelging. Sannsynligheten for dette er svært liten ved å smake på et termometer, men Giftinformasjonen anbefaler at du tar kontakt med lege dersom du får symptomer som langvarig hoste eller pustebesvær innen 6 timer etter inntak.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert torsdag 20. mai 2021