Klorin

Klorin er et sterkt irriterende til etsende vaskemiddel. Små inntak gir derimot sjeldent alvorlige symptomer, og kan ofte ses an hjemme. Ved søl i øyet kan ikke etseskade utelukkes. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Klorin er et vaskemiddel som hovedsakelig inneholder natriumhypokloritt, og brukes ofte til bleking eller desinfisering. Til hjemmebruk er det stort sett inntil 5 % natriumhypokloritt-løsninger (husholdningsklorin) som brukes. Klorin kan være etsende avhengig av blant annet konsentrasjonen.

Symptomer ved forgiftninger med husholdningsklorin

Ved svelging:

 • Små mengder av husholdningklorin er i hovedsak irriterende og kan gi magesmerter, kvalme og oppkast
 • Større inntak av husholdningsklorin kan gi smerter og etseskade i munnhulen og nedover i svelg og magesekk

Ved søl på hud:

 • Søl på hud vil vanligvis ikke medføre skade
 • Lang kontakttid kan føre til etseskade

Ved søl i øyet:

 • Uhell med husholdningsklorin er sterkt irriterende til etsende for øyet, og kan gi smerter, lysømfintlighet og overfladiske skader på øyet

Førstehjelp ved forgiftning med husholdningsklorin 

Ved svelging:

Barn:

 • Mindre enn 25 ml: Skyll munn og gi litt drikke (maks 1 dl). Til lege/legevakt ved symptomer
 • Mer enn 25 ml: Skyll munn og gi litt drikke (maks 1 dl). Til lege. Ring legevakt (116 117)

Ved stort inntak eller alvorlige symptomer, ring 113. 

Voksne:

 • Mindre enn 100 ml: Skyll munn og gi litt drikke (1-2 dl). Til lege/legevakt ved symptomer utover kvalme og kortvarig oppkast. Ring legevakt (116 117)
 • Mer enn 100 ml: Skyll munn og gi litt drikke (1-2 dl). Til lege/sykehus. Ring 113

Ved søl på hud:

 • Skyll hud med lunkent vann til huden ikke kjennes såpeglatt ut lengre
 • Ved lang kontakttid, eller kraftig rødme/blemmer i hud kontakt lege for vurdering

Ved søl i øyne:

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll med rennende, lunkent vann i 30 minutter. Det er viktig å komme raskt i gang med skylling
 • Til lege ved vedvarende symptomer etter skylling