Klorin

Klorin til privat husholdning er sterkt irriterende til etsende på øyne. Uhell gir derimot sjeldent alvorlige symptomer, hvis du følger rådene for skylling. Se hvilke råd Giftinformasjonen gir ved søl i øyne, på hud eller ved svelging av klorin.

Klorinflaske og brettede kluter ved utslagskum

Klorin kan ha sterkt irriterende til etsende effekt på øyne. Start å skylle straks ved søl.

Klorin er et vaskemiddel som hovedsakelig inneholder natriumhypokloritt. Noen kaller disse produktene klor. Se på ingrediensene på emballasjen hvis du er i tvil.

Disse produktene brukes ofte til vask, bleking eller desinfisering. Til hjemmebruk er det stort sett inntil 5 % natriumhypokloritt-løsninger (husholdningsklorin) som brukes. Klorin kan være etsende avhengig av hvor mye vann den er blandet med.

Profesjonelle produkter med klorin kan være mer problematisk og omtales ikke i denne artikkelen. Kontakt Giftinformasjonen ved uhell med profesjonelle klorinprodukter.  

Hva skal du gjøre ved svelging av klorin?

Barn:

 • Mindre enn 25 ml klorin som ikke er fortynnet med vann: Skyll munn og gi litt drikke (maks 1 dl). Til lege/legevakt ved symptomer
 • Mer enn 25 ml ufortynnet klorin: Skyll munn og gi litt drikke (maks 1 dl). Til lege. Ring legevakt (116 117)

Ved stort inntak eller alvorlige symptomer, ring 113. 

Fortynning av klorin med vann vil redusere faren for symptomer. Et barn kan dermed få i seg større mengder enn angitt over, uten at det øker faren for forgiftning. Har et barn drukket mer enn 25 ml av klorin som er fortynnet med vann kan du kontakte Giftinformasjonen for råd om hva du skal gjøre videre.

Voksne:

 • Mindre enn 100 ml klorin som ikke er fortynnet med vann:
  • Skyll munn og gi litt drikke (1-2 dl).
  • Til lege/legevakt ved symptomer utover kvalme og kortvarig oppkast. Ring legevakt (116 117)
 • Mer enn 100 ml av klorin som ikke er fortynnet med vann:
  • Skyll munn og gi litt drikke (1-2 dl).
  • Til lege/sykehus. Ring 113

Hva skal du gjøre ved søl av klorin i øynene?

Husholdningsklorin som ikke er fortynnet med vann

 • Fjern kontaktlinser
 • Skyll med rennende, lunkent vann i 15-30 minutter. Det er viktig å komme raskt i gang med skylling
 • De første 2 timer etter uhellet:
  • kontakt lege ved symptomer som tåkesyn eller smerter
  • kontakt lege hvis det tok tid før du startet å skylle (mer enn få minutter)
  • om det er problemer med å skylle øynene godt selv
  • ikke legg deg for å sove hvis du fortsatt har symptomer
 • Mer enn 2 timer etter uhellet:
  • kontakt lege om du fortsatt har symptomer

Er symptomene helt borte, er det bare å se an hjemme.

Hvis klorin er fortynnet med vann så er det mindre risiko for symptomer. 

Hva skal du gjøre ved søl av klorin på hud?

 • Skyll hud med lunkent vann til huden ikke lengre kjennes såpeglatt ut
 • Ved mye symptomer fra hud (f. eks blemmer eller sår) kan du ringe Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00)

Symptomer som kan oppstå ved uhell med klorin

Ved svelging

 • Små mengder av husholdningklorin er i hovedsak irriterende og kan gi magesmerter, kvalme og oppkast
 • Større inntak av husholdningsklorin kan gi smerter og etseskade i munnhulen og nedover i svelg og magesekk

Ved søl på hud

 • Søl på hud vil vanligvis ikke medføre skade
 • Lang kontakttid kan føre til etseskade

Ved søl i øyet

Uhell med husholdningsklorin er sterkt irriterende til etsende for øye. Symptomer som eventuelt kan oppstå er:

 • smerter
 • lysømfintlighet
 • overfladiske skader på øyet

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 23. juni 2021