Klorin

Uhell med klorin for privat husholdning kan gi symptomer. Det er likevel sjelden slike uhell gir alvorlige symptomer, hvis du får skylt godt med vann. Giftinformasjonen gir råd for hva du skal gjøre, og hva du følge med på.

Klorinflaske og brettede kluter ved utslagskum

Klorin kan ha sterkt irriterende til etsende effekt på øyne. Start å skylle straks ved søl.

Klorin er et rengjøringsprodukt som hovedsakelig inneholder natriumhypokloritt og natriumhydroksid (lut). Noen kaller disse produktene klor. Du kan se på ingrediensene på emballasjen hvis du er i tvil hva slags type produkt du har. Ved behov kan du også ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00). 

Klorin-produkter brukes ofte til vask, bleking eller desinfisering. Klorin kan være fra etsende til irriterende, avhengig av pH i produktet og om det er blandet ut med vann.

Profesjonelle produkter med klorin kan være mer problematiske enn produkter til salgs for privat bruk. Profesjonelle produkter omtales ikke i denne artikkelen. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Svelging av klorin – hva skal du gjøre?

Rådene under gjelder klorin-produkter til privat husholdning. Ved svelging av profesjonelle klorin-produkter, ring 113.

Barn som har svelget ren klorin (ikke blandet med vann):

 • Mindre enn 10 ml klorin:
  • skyll munn og gi litt drikke. Ikke mer enn 1 dl, og barnet må drikke frivillig. Du kan gjerne gi noe barnet liker (for eksempel melk eller saft).
  • til lege/legevakt ved mer enn lette og forbigående magesymptomer.
 • Mer enn 10 ml klorin:
  • skyll munn og gi litt drikke. Ikke mer enn 1 dl, og barnet må drikke frivillig. Du kan gjerne gi noe barnet liker (for eksempel melk eller saft). 
  • til lege. Ring gjerne legevakt (116 117)

Ved stort mengde svelget eller alvorlige symptomer, ring 113.

Barn som har svelget klorin blandet med vann:

Når klorin er fortynnet i vann vil det være mindre farlig.

Har et barn drukket mer enn 10 ml av klorin som er fortynnet med vann kan du kontakte Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om hva du skal gjøre videre.

Voksne som har svelget ren klorin (ikke fortynnet med vann):

 • Mindre enn 50 ml klorin:
  • skyll munn og drikk 1-2 dl med væske 
  • til lege/legevakt ved mer symptomer enn lett kvalme og forbigående oppkast. Ring legevakt (116 117).
 • Mer enn 50 ml klorin:
  • skyll munn og drikk 1-2 dl med væske 
  • til lege. Ring 113.

Voksne som har svelget klorin blandet med vann:

Når klorin er fortynnet i vann, vil det være mindre farlig. Vanlige blandinger som brukes til rengjøring (for eksempel 1-2 dl klorin i 10 liter vann) vil kunne gi irritasjon i magen, men er sjelden farlig ved små inntak. 

Ved svelging av mer enn 50 ml av klorin blandet med vann, kan du gjerne ringe Giftinformasjonen for råd. 

Søl av klorin i øynene – hva skal du gjøre?

Klorin som ikke er fortynnet med vann

Esteskade kan oppstå.

 • Fjern kontaktlinser, hvis du har det
 • Skyll med lunkent vann direkte inn på øyet i 30 minutter. Start skyllingen umiddelbart.
 • Du må holde deg våken noen timer etter et slikt uhell, slik at du kan følge med på symptomer.

De første 2 timer etter uhellet

 • Kontakt Giftinformasjonen ved symptomer som tåkesyn eller smerter.
 • Kontakt Giftinformasjonen hvis det tok tid før du startet å skylle (mer enn få minutter).
 • Kontakt Giftinformasjonen om du har problemer med å skylle øyet godt.

Mer enn 2 timer etter uhellet:

 • kontakt lege om du fortsatt har symptomer.

Er symptomene helt borte, kan du se an hjemme.

Husholdningsklorin som er fortynnet med vann

Hvis klorin er fortynnet med vann så er det mindre risiko for symptomer. Du bør likevel skylle øyet under rennende vann i inntil 30 minutter. Ved symptomer som vedvarer, kontakt lege.

Søl av klorin på hud – hva skal du gjøre?

Skyll hud i 5-10 minutter med lunkent vann. Fortsett skyllingen hvis du føler at huden er såpeglatt.

Ved mye symptomer fra hud som blemmer eller sår, kan du ringe Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00).

Inhalasjon av gass fra klorin – hva skal du gjøre?

Hvis du synes det er ubehagelig lukt fra et klorinprodukt kan du lufte godt i rommet.

Får du ubehag i øyne, nese eller luftveier, så bør du trekke deg unna lukten. Ved symptomer fra luftveiene er det lurt å ta det med ro (unngå anstrengelse for luftveiene). Du kan se an hjemme. 

Får du en forverring av symptomer fra luftveiene, kontakt lege.

Har du blandet klorin og salmiakk, les om kloramingass.

Symptomer som kan oppstå 

Ved svelging av klorin

Små mengder av husholdningklorin er i hovedsak irriterende og kan gi magesmerter, kvalme og oppkast.

Større inntak av husholdningsklorin kan gi smerter og etseskade i munnhulen og nedover i svelg og magesekk.

Ved søl av klorin på hud

Søl av klorin på hud vil vanligvis ikke medføre symptomer. Hvis klorin blir liggende lenge på huden, kan det likevel gi symptomer som rødme, ømhet og eventuelt blemmer og sår (etseskade).

Ved søl av klorin i øyet

Uhell med husholdningsklorin kan i verste fall gi etseskade på øyet. Symptomer som eventuelt kan oppstå er:

 • smerter
 • rennende øyne
 • hevelse i slimhinne 
 • lysømfintlighet
 • overfladiske skader på øyet
 • etseskade
 • redusert skarpsyn

Ved inhalasjon av lukt og damp fra klorin

Ved normale vaskesituasjoner og kortvarig inhalasjon av klorin, vil friske personer vanligvis kun få irritasjonssymptomer som er forbigående.

 • irritasjon i øyne eller nese
 • lett hoste eller ubehag i luftveiene

Astmatikere og andre med lungesykdom kan få mer symptomer.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Klorin . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. februar 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/klorin/

Sist oppdatert fredag 10. februar 2023