Klorin

Klorin er et sterkt irriterende til etsende vaskemiddel. Små inntak gir derimot sjeldent alvorlige symptomer, og kan ofte ses an hjemme. Ved søl i øyet kan ikke etseskade utelukkes. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Klorinflaske

Klorin er et vaskemiddel som hovedsakelig inneholder natriumhypokloritt, og brukes ofte til bleking eller desinfisering. Til hjemmebruk er det stort sett inntil 5 % natriumhypokloritt-løsninger (husholdningsklorin) som brukes. Klorin kan være etsende avhengig av blant annet konsentrasjonen.

Symptomer ved forgiftninger med husholdningsklorin

Ved svelging:

 • Små mengder av husholdningklorin er i hovedsak irriterende og kan gi magesmerter, kvalme og oppkast
 • Større inntak av husholdningsklorin kan gi smerter og etseskade i munnhulen og nedover i svelg og magesekk

Ved søl på hud:

 • Søl på hud vil vanligvis ikke medføre skade
 • Lang kontakttid kan føre til etseskade

Ved søl i øyet:

 • Uhell med husholdningsklorin er sterkt irriterende til etsende for øyet, og kan gi smerter, lysømfintlighet og overfladiske skader på øyet

Førstehjelp ved forgiftning med husholdningsklorin 

Ved svelging:

Barn:

 • Mindre enn 25 ml: Skyll munn og gi litt drikke (maks 1 dl). Til lege/legevakt ved symptomer
 • Mer enn 25 ml: Skyll munn og gi litt drikke (maks 1 dl). Til lege. Ring legevakt (116 117)

Ved stort inntak eller alvorlige symptomer, ring 113. 

Voksne:

 • Mindre enn 100 ml: Skyll munn og gi litt drikke (1-2 dl). Til lege/legevakt ved symptomer utover kvalme og kortvarig oppkast. Ring legevakt (116 117)
 • Mer enn 100 ml: Skyll munn og gi litt drikke (1-2 dl). Til lege/sykehus. Ring 113

Ved søl på hud:

 • Skyll hud med lunkent vann til huden ikke kjennes såpeglatt ut lengre
 • Ved lang kontakttid, eller kraftig rødme/blemmer i hud kontakt lege for vurdering

Ved søl i øyne:

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll med rennende, lunkent vann i 30 minutter. Det er viktig å komme raskt i gang med skylling
 • Til lege ved vedvarende symptomer etter skylling