Ovnsrens og grillrens

Produkter til rengjøring av ovn, grill eller peis kan ofte inneholde etsende kjemikalier. Ved uhell med et slikt produkt bør du skylle hud eller øyne.

Åpen stekeovn med rengjøringsmiddel sprayet på vegger. Vaskesvamp og hånd med hanske.

Ovnsrens kan være etsende på øyne, hud eller slimhinner.

Ovnsrens og grillrens kan inneholde alkalier og kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne og slimhinner. 

Svelging av ovnsrens eller grillrens

Ved svelging er det fare for etseskade i munn, svelg og spiserør. Det kan bli hevelser i slimhinnene i svelget, som kan gi pustevansker. Slike hevelser kan utvikle seg raskt. Ring derfor 113 ved ubehag i svelget. 

Førstehjelp etter svelging av ovnsrens eller grillrens: 

 • Skyll munnen og drikk 1-2 dl (f. eks vann).
 • Ved svelging: ring 113. Fortsett å skylle munnen.
Hvis du kun har hatt ovnsrens i munnen (ikke svelget) kan du fortsette skyllingen av munnen, mens du tar kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller legevakt (116 117). 

Søl av ovnsrens eller grillrens i øyet 

Hvis du får rengjøringsmidler til ovn eller grill i øyet kan det oppstå etseskader.  

Førstehjelp ved søl i øyne:

 • Start umiddelbart skylling av øyet under rennende og lunkent vann
 • Fjern forsiktig kontaktlinse, hvis du bruker dette
 • Ring Giftinformasjonen for råd om skylletid og oppfølging, tlf. 22 59 13 00. 
De fleste vil ha behov for minimum 30 minutter skylling av øyet før lege oppsøkes. Ringer du Giftinformsjonen mens du skyller, så kan du få informasjon tilpasset det produktet du har hjemme. Hvor stor faren for etseskade er, vil kunne variere. 

Symptomer som kan komme ved søl i øyet: 

 • Smerter
 • Tåreflod
 • Fremmedlegemefølelse 
 • Hevelse 
 • Tåkesyn 

Søl av ovnsrens og grillrens på huden 

Ved søl av ovns- eller grillrens på huden kan det oppstå etseskader. Det kan ta litt tid før alle symptomer er synlige. Det er større risiko for etseskade hvis du har et slikt produkt på huden lenge. Risiko for etseskade vil også variere med innholdet i ditt produkt. Hvis du kommer raskt i gang med skylling av huden, kan du forhindre etseskader.

Førstehjelp ved søl av ovnsrens eller grillrens på huden: 

 • Skyll lenge under rennende og lunkent vann, og minimum 30 minutter hvis du ikke vet om produktet er etsende 
 • Ring eventuelt Giftinformasjonen for informasjon om skylletid, tlf. 22 59 13 00
 • Ved mye symptomer bør du skylle lengre (f. eks såpeglatt hud, svie eller tegn til blemmer) 
Det kan bli behov for oppfølging hos lege hvis det er tegn til blemmer eller sår over større hudområder (f. eks store deler av en finger) eller områder over ledd eller sener.  

Symptomer som kan komme ved søl på hud: 

 • Såpeglatt hud 
 • Svie
 • Rødhet
 • Blemmer
 • Sår 

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Ovnsrens og grillrens. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. august 2022 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/ovnsrens/

Sist oppdatert torsdag 18. august 2022