Alkalier

Alkalier er basiske stoffer som kan gi etseskader i hud, øyne eller slimhinner. Det kan ta tid før skaden blir synlig. Ved uhell med sterke alkalier er det viktig å skylle hud, øyne eller slimhinner med rennende vann i lang tid.

2 ulike flasker med avløpsåpnere stående i en kjøkkenkum

Avløpsåpnere er et alkalisk produkt som kan gi etseskader

Mange kjemikalier vi har hjemme inneholder alkaliske forbindelser. Avløpsåpnere, ovnsrenskraftvask og rengjøringsprodukter med ammoniakk (salmiakk) er noen av disse.

Start med å skylle tilsølte hudområder eller øyne med en gang. Det er viktig å skylle lenge og uten opphold. Bruk gjerne rennende og lunkent vann. Skylling er det viktigste tiltaket for å redusere faren for alvorlige etseskader.

​Førstehjelp ved søl av alkalier på huden:

 • fjern tilsølte klær og smykker
 • skyll umiddelbart med rennende, lunkent vann i minst 30-60 minutter

Det kan være aktuelt å skylle lengre enn 1 time i noen tilfeller:

 • søl i ansikt
 • mye symptomer i tidlig fase
 • store hudområder tilsølt
 • hvis det tok tid før du kom i gang med skyllingen

Giftinformasjonen kan gi råd hvis noe er uklart. Som hvis du usikker på om produktet er etsende.

Førstehjelp ved sprut av alkalier i øyet 

 • fjern eventuelle kontaktlinser med rene hender
 • skyll umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle. Det er viktig at vannet kommer direkte inn på øyet, og under øyelokkene også
 • fortsett skyllingen kontinuerlig i minimum 30 minutter. Det kan være viktig å skylle lengre, også under transport til legevakt eller sykehus

Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av om produktet kan være etsende.

Vet du at produktet er etsende kan du kontakte lege, men husk at du bør skylle kontinuerlig mens du kontakter lege. Skylling bør fortsette under transport og frem til legen har vurdert at det er nok skylling.

Førstehjelp ved svelging​ av alkalier

Ved etsende konsentrasjoner av alkalier:

 • ring 113
 • skyll munnen med mye vann, om mulig 
 • ta noe å drikke (hvis personen er våken og kan svelge)
  • barn kan få opptil 1 dl, men bør drikke frivillig 
  • voksne opptil 2 dl
 • ikke fremkall brekninger, unngå oppkast
 • ikke gi medisinsk kull

Ved mistanke om en etsende konsentrasjon av alkalier, bør oppfølging skje på sykehus. Ring 113 ved svelging av etsende produkter eller ved alvorlige symptomer. Er det tvil om det er etsende, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering. Start førstehjelp (skylling) mens du ringer.

Symptomer etter uhell med alkalier

Alkalier er basiske stoffer som kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Det kan ta tid før skaden blir synlig.

​Symptomer ved søl på hud​​:

Symptomer i huden vil kunne variere med hvor lenge det er siden uhellet og hvor lenge du har fått skylt huden i tidlig fase. Det kan variere fra rød og tørr hud til dype sår. Det kan ta 1-2 dager før du ser alle symptomene.

Symptomer som kan tyde på at du bør fortsette å skylle huden:

 • svie
 • huden føles glattere enn vanlig (såpeglatt)
 • fuktig og rød hud med blemmer eller hevelse

Symptomer ved sprut på øyet​​:

 • smerte (ikke alltid)
 • rødhet
 • rennende øyne
 • synsforstyrrelser
 • varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfan​get av skaden er kjent.

Symptomer ved svelging​​ av alkalier:

 • svie i munn og svelg
 • kvalme og oppkast
 • sikling
 • hevelser i svelg og pustevansker
 • etseskader i munn, svelg, spiserør, magesekk og tarm

Alvorlige komplikasjo​ner kan oppstå.

Hvem bør kontakte lege?

Giftinformasjonen kan kontaktes hvis du er i tvil om du bør oppsøke lege. Hvis du er usikker på om det alkaliske produktet er etsende eller ikke.

Giftinformasjonen kan også vurdere hvor lenge du bør skylle og i hvilke situasjoner du kan se an hjemme.

Du bør vanligvis kontakte lege hvis:

 • du har sølt sterke alkalier i øyne, ansikt eller annen utsatt hud (for eksempler kjønnsorganer)
 • du har dype etseskader i hud (for eksempel dype sår)
 • du har etseskader over større hudområder
 • uhell har skjedd med et barn

Videre oppfølging og behandling hos lege vurderes ut fra hva som har skjedd, tidsforløpet og symptomer. Etseskader vurderes ut fra dybde, litt tilsvarende brannskader.

For alkalier er det viktig å vite at det kan ta litt tid før alle symptomer er synlige.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 7. februar 2023