Alkalier

Alkalier er basiske stoffer. Ved søl kan de gi etseskader i hud, øyne eller slimhinner. Det kan ta tid før skaden blir synlig. Ved uhell med etsende alkalier er det viktig å starte skylling raskt. Langvarig skylling er ofte nødvendig.

2 ulike flasker med avløpsåpnere stående i en kjøkkenkum

Uhell med etsende alkaliske produkter kan føre til alvorlige etseskader.

Alkalier i hjemmet

Mange kjemikalier vi har hjemme inneholder alkaliske forbindelser, for eksempel avløpsåpnere, ovnsrenskraftvask og rengjøringsprodukter med ammoniakk (salmiakk).

​Førstehjelp ved søl på huden

 • Fjern tilsølte klær og smykker
 • Skyll straks med rennende lunkent vann i minst 30-60 minutter
 • Lengre skylletid kan være nødvending:
  • ved søl i ansikt
  • dersom huden fremdeles er såpeglatt etter 1 times skylling
  • ved synlige hudforandringer/sårdannelse
  • ved søl på store hudområder
  • dersom du ikke skylte med en gang

Er du usikker på om produktet er etsende, kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Førstehjelp ved sprut i øyet

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll umiddelbart med rennende, lunkent vann og myk stråle på åpent øye
 • For etsende alkalier, skyll kontinuerlig i minst 30 minutter. Langvarig skylling (timer) kan være nødvendig. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering

Førstehjelp ved svelging av alkalier

Alvorlighetsgraden ved svelging av alkaliske produkter er avhengig av konsentrasjon og mengde.

Ved svelging av etsende løsninger:

 • Ring 113
 • Skyll munnen med mye vann
 • Gi litt drikke om personen er våken og kan svelge (maks 1 – 2 dl), for å skylle munn og spiserør
 • Ikke fremkall brekninger, unngå oppkast
 • Ikke gi medisinsk kull

Er du usikker på om produktet er etsende, kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Symptomer ved søl på hud

Symptomer varierer avhengig av konsentrasjon, kontakttid, hvor raskt du starter skylling og hvor lenge du skyller.

 • Rød og tørr hud
 • Brennende følelse, svie i huden
 • Blemmer og dype etseskader

For etsende alkaliske stoffer kan det ta 1-2 dager før du ser alle symptomene.

Symptomer ved sprut i øyet

 • Smerte (ikke alltid)
 • Rødhet
 • Rennende øyne
 • Synsforstyrrelser
 • Varig svekket syn eller blindhet

Etseskade kan utvikle seg over tid. Det kan ta mange dager før skaden er på sitt maksimale.

Symptomer ved svelging av alkalier

 • Svie i munn og svelg
 • Kvalme og oppkast
 • Sikling
 • Hevelser i svelg
 • Pustevansker
 • Etseskader i munn, svelg, spiserør, magesekk og tarm

Alvorlige komplikasjoner kan komme som følge av etseskader.

Når bør du kontakte lege?

 • Om du har sølt etsende konsentrasjon av alkalier i øyne, ansikt eller kjønnsorgan
 • Om du har fått etseskade
 • Om du har etseskader på større hudområder
 • Om uhellet gjelder små barn

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Alkalier. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 7. februar 2023 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/alkalier/

Sist oppdatert tirsdag 7. februar 2023