Vaskemidler til kjøkken og bad

Produkter som Giftinformasjonen ofte får spørsmål om er rengjøringsmidler som salmiakk og klorin. Rengjøringsmidler som søles på øyet kan gi milde symptomer eller etseskader, avhengig av produkt og konsentrasjon. Hvis noen svelger vaskemidler vil det variere hvor giftig det kan være.

Oppvask i maskin

Vaskemidler til kjøkken og bad kan gi symptomer ved søl. Noen kan være etsende.

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Klorin 

Klorinprodukter inneholder natriumhypokloritt. Om produktet kan være etsende eller ikke er avhengig av konsentrasjonen, blant annet. 

Ved sprut av klorin på øyet, start å skylle straks og kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om hvor lenge du bør skylle og om du bør undersøkes av lege. 

Er det svelget klorin ta litt drikke og ring Giftinformasjonen for råd. 

Ovnsrens

Ovnsrens kan inneholde alkalier, som kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 • Skyll munnen og ta litt drikke hvis du har fått dette i munnen.
 • Ring 113 hvis du har alvorlige symptomer.
 • Ved søl på øynene, skyll under rennende, lunkent vann lenge.
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd og informasjon om hvor lenge du bør skylle.

Salmiakk og ammoniakk

Ammoniakk finnes blant annet i rengjøringsmidler, som salmiakk. Produkter som inneholder ammoniakk kan være etsende. Ammoniakk er etsende i konsentrasjoner fra cirka 3-5 %. Profesjonelle produkter som brukes av bedrifter eller arbeidsplasser kan være sterkere.

​Symptomer

Symptomene varierer avhengig av konsentrasjon, mengde og kontakttid. Det kan være fare for alvorlige etseskader ved hudkontakt, øyekontakt eller ved svelging.

​Førstehjelp

​​Svelging av salmiakk

 • Ta drikke.
 • Skyll, om mulig, munnen med vann.
 • Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp.
 • Medisinsk kull skal ikke gis.
 • Hvis produktet er fortynnet, kontakt deretter Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.
 • Ved inntak av ufortynnet produkt eller alvorlige symptomer som pustebesvær, ring 113.

Ved svelging av alkalier i etsende konsentrasjon, bør videre oppfølging skje på sykehus snarest.

​​Søl på hud med salmiakk

 • Fjern tilsølte klær, smykker og klokker.
 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann.

Kommer du raskt i gang med skylling av hud når det er sølt med husholdningssalmiakk (ikke profesjonelt), så vil dette vanligvis være irriterende for huden. Dette gir vanligvis ikke etseskader på hud. 

Ta kontakt med Giftinformasjon for råd hvis du har sølt et sterkere produkt på huden, det har ligget lenge på hud eller det er symptomer i huden når skyllingen er fullført.

Øye

 • Fjern kontaktlinser forsiktig.
 • Skyll rennende lunkent vann og myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere.
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

Innånding

 • Luft ut og opphold deg i frisk luft.
 • Unngå fysiske anstrengelser.

Ved irritasjon og hoste, kontakt Giftinformasjonen for råd. Ring 113 ved alvorlig/livstruende symptomer.

Toalettrens

​Produktene kan inneholde forskjellige typer stoffer. Mange av produktene inneholder syrer og er kraftig irriterende (i verste fall etsende) på slimhinner, øyne og hud.

Symptomer som kan oppstå avhenger av innholdsstoffene i produktet. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Behandling​

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre behandling.

Søl i øyne

 • Skyll øyne godt med rennende lunkent vann.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud

 • Skyll godt.

Tøymykner

Symptomer

Tøymyknere/skyllemidler er lite farlig å smake på, men kan gi kvalme og oppkast hvis det drikkes i litt større mengder. Ved store inntak kan også andre symptomer oppstå. Søl i øynene kan gi irritasjonssymptomer.

Førstehjelp

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen dersom det er drukket større mengder.

Ved søl i øyne

 • Skyll straks med rennende lunkent vann, til produktet er skylt bort fra øyet.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

For mer utfyllende informasjon, se også tensider.

Vaskemidler til oppvaskmaskin

Oppvaskmidler finnes både som tabletter, pulver og i flytende form og inneholder blant annet alkaliske stoffer som kan være etsende.

​Symptomer

Å smake på maskinoppvaskmidler til privat husholdning gir vanligvis milde og forbigående symptomer, som

 • Lett irritasjon i munn og svelg
 • Kvalme
 • Brekninger
 • Magesmerter
 • Diaré

Hvis det er spist større mengder, eller hvis det er smakt på oppvaskmidler til storhusholdning eller industri, er det fare for etseskade.

Førstehjelp

Ved svelging​

 • Gi drikke.
 • Ved en liten smak av husholdningsprodukter, se det an hjemme.
 • Kontakt lege ved irritasjonssymptomer som svelgbesvær og sikling, eller ved vedvarende oppkast, diaré eller magesmerter.

Ved inntak av større mengder eller produkter til industri/storhusholdning, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging eller kontakt lege.

Ved søl i øynene​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Ved søl på hud​​

 • Skyll og vask huden godt.
 • Ved søl med etsende produkter kan det være behov for lang skylletid. Kontakt Giftinformasjonen for råd.

Se også alkalier og tensider for mer informasjon.

Vaskepulver til klær

​Vaskepulver til klesvask gir ofte lette og forbigående irritasjonssymptomer fra mage og tarm.

​Symptomer

Å smake på vaskepulver til klesvask gir stort sett lette og forbigående plager. Vanlige symptomer er

 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

Blir pulveret liggende lenge på slimhinnene uten å fjernes kan det oppstå sårdannelse på slimhinnene i munn og svelg. Søl i øynene kan gi en irritasjonseffekt. Blir pulveret liggende på øyet uten skylling kan det bli sårdannelse her også.

Førstehjelp

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt lege ved symptomer på smerter.
 • Kontakt Giftinformasjonen hvis det er spist større mengder.

Ved søl i øyne

 • Skyll straks med rennende lunkent vann til pulverrestene er borte. Husk også på at det kan sitte rester på innsiden av øyelokket.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.

WC-blokk

WC-blokker til å feste i toalettskålen finnes i både fast og flytende form. Som regel inneholder slike produkter hovedsakelig såpestoffer (tensider).

Symptomer​

En liten smak av disse produktene er vanligvis lite farlig, men det kan føre til symptomer som

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Diaré

Førstehjelp ved inntak av WC-blokker

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Ved mer enn en bit eller et par slurker, kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Ved sprut i øyet

 • Skyll straks noen minutter med lunkent rennende vann og myk stråle.
 • Kontakt lege hvis symptomer vedvarer etter skylling.

Ved hudkontakt

 • Skyll av med vann.