Vaskemidler til kjøkken og bad

Rengjøringsmidler som søles på øyet kan gi milde symptomer eller etseskader, avhengig av produkt og konsentrasjon. Hvis noen svelger vaskemidler vil det variere hvor giftig det kan være.

Oppvask i maskin

Vaskemidler til kjøkken og bad kan gi symptomer ved søl. Noen kan være etsende.

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Ovnsrens

Ovnsrens kan inneholde alkalier, som kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 • Skyll munnen og ta litt drikke hvis du har fått dette i munnen.
 • Ring 113 hvis du har alvorlige symptomer.
 • Ved søl på øynene, skyll under rennende, lunkent vann lenge.
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd og informasjon om hvor lenge du bør skylle.

Toalettrens

​Produktene kan inneholde forskjellige typer stoffer. Mange av produktene inneholder syrer og er kraftig irriterende (i verste fall etsende) på slimhinner, øyne og hud.

Symptomer som kan oppstå avhenger av innholdsstoffene i produktet. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Behandling​

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre behandling.

Søl i øyne

 • Skyll øyne godt med rennende lunkent vann.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud

 • Skyll godt.

Tøymykner

Symptomer

Tøymyknere/skyllemidler er lite farlig å smake på, men kan gi kvalme og oppkast hvis det drikkes i litt større mengder. Ved store inntak kan også andre symptomer oppstå. Søl i øynene kan gi irritasjonssymptomer.

Førstehjelp

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen dersom det er drukket større mengder.

Ved søl i øyne

 • Skyll straks med rennende lunkent vann, til produktet er skylt bort fra øyet.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

For mer utfyllende informasjon, se også tensider.

Vaskepulver til klær

​Vaskepulver til klesvask gir ofte lette og forbigående irritasjonssymptomer fra mage og tarm.

​Symptomer

Å smake på vaskepulver til klesvask gir stort sett lette og forbigående plager. Vanlige symptomer er

 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

Blir pulveret liggende lenge på slimhinnene uten å fjernes kan det oppstå sårdannelse på slimhinnene i munn og svelg. Søl i øynene kan gi en irritasjonseffekt. Blir pulveret liggende på øyet uten skylling kan det bli sårdannelse her også.

Førstehjelp

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt lege ved symptomer på smerter.
 • Kontakt Giftinformasjonen hvis det er spist større mengder.

Ved søl i øyne

 • Skyll straks med rennende lunkent vann til pulverrestene er borte. Husk også på at det kan sitte rester på innsiden av øyelokket.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.

WC-blokk

WC-blokker til å feste i toalettskålen finnes i både fast og flytende form. Som regel inneholder slike produkter hovedsakelig såpestoffer (tensider).

Symptomer​

En liten smak av disse produktene er vanligvis lite farlig, men det kan føre til symptomer som

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Diaré

Førstehjelp ved inntak av WC-blokker

Ved svelging

 • Gi litt drikke.
 • Ved mer enn en bit eller et par slurker, kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Ved sprut i øyet

 • Skyll straks noen minutter med lunkent rennende vann og myk stråle.
 • Kontakt lege hvis symptomer vedvarer etter skylling.

Ved hudkontakt

 • Skyll av med vann.