E-sigarettvæske kan gi alvorlig forgiftning

E-sigarettvæske med nikotin kan gi alvorlig forgiftning ved svelging. Dersom barn drikker fra beholder med slik væske ring 113. Kontakt Giftinformasjonen dersom voksne har fått e-sigarettvæske i munnen. Ved alvorlige symptomer ring 113.

E-sigarettvæske med nikotin kan gi forgiftning ved svelging.

E-sigarettvæsker (e-væske / e-juice) 

E-væsker finnes både med og uten nikotin. Inntak av e-væsker med nikotin kan føre til alvorlig forgiftning hos barn. Ring 113 dersom barnet har smakt på nikotinholdig e-sigarettvæske. 

E-sigarettvæske uten nikotin kan også gi fare for forgiftning i enkelte tilfeller. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering dersom det er svelget e-sigarettvæske uten nikotin. 

Hva skal du gjøre etter uhell med nikotinholdig e-sigarettvæske? 

Ved svelging

Barn: 

 • Ring 113 
 • Gi litt drikke

Voksne: 

 • Skyll munnen
 • Gi litt drikke
 • Ved fravær av symptomer kan Giftinformasjonen kontaktes for vurdering 
 • Ved alvorlige symptomer ring 113 

Ved sprut i øyet 

 • Skyll øyet med lunkent, rennende vann i 15 minutter
 • Ved lette symptomer de første timene etter skylling (rødme, ubehag og / eller ruskfølelse på øyet) kan du se an hjemme
 • Kontakt lege ved kraftige eller langvarige symptomer

Ved søl på hud 

 • Skyll og vask huden grundig

Kontakt Giftinformasjonen dersom:

 • Du har sølt e-væske med nikotin på store hudområder
 • Du har hatt e-væske på store hudområder lenge
 • Du har symptomer etter søl på huden

Symptomer ved svelging 

E-sigarettvæske med nikotin kan gi symptomer på nikotinforgiftning. Symptomer kan komme raskt og vare i flere timer.  

 • Kvalme og oppkast 
 • Svimmelhet 
 • Hodepine 
 • Blekhet 
 • Svetting 

Ved alvorlig forgiftning kan nikotin føre til: 

 • Blodtrykksendringer
 • Økt puls
 • Endring i bevissthet (økt våkenhet eller sløvhet)
 • Kramper
 • Hjertepåvirkning
 • Nedsatt pusteevne  

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. E-sigarettvæske kan gi alvorlig forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 14. november 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/rusmidler/e-sigarettvaske/

Sist oppdatert tirsdag 14. november 2023