Rusmidler

Det finnes mange ulike rusmidler. Giftinformasjonen er åpen hele døgnet og gir råd ved fare for akutt forgiftning.

Illustrasjonsbilde av rusmidler

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rusmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/rusmidler/