Rusmidler

Det finnes mange ulike rusmidler. Giftinformasjonen er åpen hele døgnet og gir råd ved fare for akutt forgiftning.

Illustrasjonsbilde av rusmidler

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen