Lystgass som rusmiddel

Lystgass, eller dinitrogenoksid (N2O), er en smak- og luktfri gass som misbrukes i rushensikt. Høy konsentrasjon av gassen kan føre til alvorlig oksygenmangel. Langvarig bruk kan gi varige skader på nervesystemet.

To gassflasker liggende i løvet på bakken

 • Er du helsepersonell og ønsker mer utfyllende informasjon om lystgass, se behandlingsanbefalingen vår på Helsebiblioteket.

Lystgass

Lystgass brukes vanligvis som et ledd i sedasjon og narkose til barn og voksne, men kan også brukes i forbrenningsmotorer og i dispenserpatroner beregnet for matlaging (typisk pisking av kremfløte).

Akutt fare etter inhalasjon av lystgass

Virkningen av lystgass er kortvarig og går over i løpet av sekunder til minutter etter inhalasjon. Ønskede effekter omfatter lett smertelindring, endret bevissthet og rus.

Ved høy konsentrasjon av lystgass fortrenges oksygen i kroppen og gir en form for kvelning (hypoksi). Dette kan gi alvorlige skader og verste fall død. Ved misbruk av lystgass er det ingen kontroll på dosen som inhaleres, noe som øker faren for kvelning. Gjentatt inhalasjon rett etter hverandre øker kvelningsfaren.

Lystgass fra dispenserpatroner er svært kald når den kommer rett fra beholderen. Dette kan føre til frostskader i ansikt og luftveier.

Flere tomme lystgass-beholdere stående på fortauet, inntil en husvegg

Tomme lystgass-beholdere funnet i bymiljøet.

Symptomer og kliniske tegn som kan oppstå akutt etter inhalasjon av lystgass:

 • For lite oksygen i blodet
 • Forvirring
 • Sløvhet / bevisstløshet
 • Pustevansker / pustestans
 • Hjertestans
 • Frostskader

Førstehjelp ved bruk av lystgass som rusmiddel

 • Avbryt eksponeringen. Dersom det kun har vært lette symptomer kan det vurderes å se an på stedet. Vedkommende bør ikke være alene.
 • Ved bevissthetstap eller kraftige symptomer kontakt 113.

Kroniske skader etter inhalasjon av lystgass

Misbruk over lengre tid kan føre til alvorlige nerveskader som kan bli permanente. I tillegg sees skader på vev med rask celledeling, som beinmarg og slimhinner i tarmen.

Symptomer og kliniske tegn som kan oppstå etter gjentatt inhalasjon av lystgass:

 • Nummenhet / prikking / smerter i ben og/eller armer
 • Muskelsvakhet
 • Permanente nerveskader
 • Påvirkning på blodceller
 • Hjerneskader

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Lystgass som rusmiddel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 26. april 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/rusmidler/lystgass/

Sist oppdatert onsdag 26. april 2023