Tobakk og nikotinholdige produkter

Nikotinholdige produkter som sigaretter, tobakk, skrå, snus og nikotinholdig tyggegummi/sugetabletter kan være farlig å få i seg for et lite barn. Ved eksponeringer hos barn er mengden ofte liten, med liten risiko for annet enn mild forgiftning.

Bilde av snus

Illustrasjon: Johannes Erlandsson / Mostphotos

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Forgiftningsfaren med nikotinholdige produkter

​Svelging av tobakksprodukter har vist seg å være mindre farlig enn tidligere antatt. Dette skyldes et dårlig opptak av nikotinet fra mage- og tarmsystemet til blodet. Derimot tas nikotinet godt opp i blodet gjennom slimhinnene i munnen. Derfor medfører tygging av nikotinholdige produkter som nikotintyggegummi en større forgiftningsrisiko enn om tyggegummien svelges rett ned.

Nikotin kan også trekkes ut av tobakk i vandige løsninger slik at det kan oppstå forgiftninger når barn drikker vann, melk eller lignende som det har ligget tobakksprodukter i.

Mengder som gir forgiftning hos små barn

  • ​½ sigarett gir vanligvis ingen symptomer, men smaken kan ofte føre til brekninger og oppkast. Barnet kan observeres hjemme.
  • 1-2 sigaretter, 5-6 sneiper/stumper, 1-2 porsjonssnus eller inntil 4 mg nikotintyggegummi vil ofte ikke føre til annet enn kvalme og brekninger, men andre symptomer kan oppstå. Behandling er vanligvis ikke nødvendig. Barnet kan oftest observeres hjemme. Kontakt lege hvis det oppstå andre symptomer enn kvalme og brekninger.
  • Større mengder (mer enn 2 hele sigaretter, 2-3 ubrukte porsjonsnus osv.): Ring Giftinformasjonen for råd.
  • Ved mye symptomer, kontakt legevakt/sykehus.

Symptomer ved uhell med nikotinholdige produkter

Symptomer kommer gjerne i løpet av 15-60 minutter etter inntak av tobakk og innen 3 timer etter inntak av porsjonssnus. Den kraftige smaken gjør likevel til at små barn ofte får brekninger eller kaster opp ganske umiddelbart i etterkant av et inntak.

  • Tidlige symptomer er brennende følelse i munn og svelg, kvalme, brekninger, magesmerter, økt spyttutskillelse og eventuelt irritabilitet.
  • Større inntak kan gisvimmelhet, forvirring, hodepine og svette, etterfulgt av ukoordinerte bevegelser, sløvhet, koma og kramper. Det vil også kunne oppstå pusteproblemer og hjerte- og blodtrykkspåvirkning.

Ved lettere forgiftninger varer symptomene ofte i 1-2 timer. Ved mer alvorlige forgiftninger vil man forvente symptomer i opp mot et døgn.

Behandling etter uhell med nikotinholdige produkter

  • Fjern eventuelle tobakksrester i munnen og gi godt med drikke (melk eller vann).
  • Ved alvorlige symptomer, ring 113.