Snus, e-sigarettvæske, nikotintyggegummi og tobakk

Nikotinholdige produkter som snus, sigaretter, tobakk, e-væske og nikotinholdig tyggegummi kan være farlig å få i seg for et lite barn, men er avhengig mengde. Ring 113 hvis barnet har drukket e-væske med nikotin.

Bilde av åpen snusboks

Snus kan gi forgiftning hos barn, men er avhengig mengden.

​Forgiftningsfaren varierer med produkt

Faren for forgiftning med nikotinholdige produkter varierer med hvor mye nikotin produktet inneholder, hvor mye som er inntatt og alder på barnet.

Forgiftningsfaren er størst hvis:

 • det er svelget e-væske med nikotin
 • det er drukket væske med mye snus- eller tobakks rester (fra askebegre eller halvtomme bokser eller glass brukt som askebegre)
 • barnet har spist snus med svært høyt innhold av nikotin
 • barnet er under 1 år

Snus

Barn over 1 år som har svelget 1-2 enheter/porsjoner snus (ny/brukt) med vanlig styrke:

 • Sjekk munnen for mulige tobakksrester.
 • Gi litt drikke.
 • Observer barnet i 3 timer.
 • Barnet kan få kvalme og forbigående brekninger.
 • Kontakt lege hvis det oppstå andre symptomer enn kvalme og brekninger eller hvis symptomene er kraftige eller ikke gir seg.

Kontakt Giftinformasjonen eller lege hvis:

 • ukjent mengde snus er inntatt
 • det er svelget flere enn 2 enheter/porsjoner (ny/brukt) snus med vanlig styrke 
 • snusen er en type med stor mengde nikotin (sterke) eller ved tvil om styrken på snusen
 • det oppstår andre symptomer enn kvalme og brekninger eller hvis symptomene er kraftige eller ikke gir seg 
 • annen usikkerhet

E-sigarettvæske (e-væske / e-juice)

E-væsker kan være tilsatt nikotin eller komme uten nikotin. Nikotinholdige e-væsker er svært farlige for barn fordi mengden nikotin kan være stor selv om lite væske er inntatt. Ring 113 hvis barnet har smakt på dette.

E-væske uten innhold av nikotin kan ha annet innhold som kan gi forgiftningssymptomer. Ta derfor kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd hvis barnet har smakt på dette.

Førstehjelp ved forgiftning med e-væske med nikotin

Ved svelging

Barn:

 • Ring 113.
 • Tilby noe å drikke.

Voksne:

 • Uten symptomer, kontakt Giftinformasjonen for vurdering (22 59 13 00).
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113.
 • Ta litt å drikke.

Ved sprut i øyet

 • Skyll øyet med rikelige mengder med lunkent, rennende vann.
 • Ved vedvarende symptomer, kontakt lege.

Ved søl på hud

 • Vask huden med mild såpe.
 • Skyll huden med rikelige mengder lunkent, rennende vann.

Sigaretter og tobakk

Smaksuhell med sigaretter og tobakk gir oftest milde symptomer, også hos barn.

Barn over 1 år kan se an hjemme hvis:

 • barnet har svelget inntil 2 sigaretter eller 6 sneiper/stumper
 • barnet kun har forbigående kvalme og oppkast

Kontakt Giftinformasjonen eller lege hvis:

 • det er svelget mer enn 2 sigaretter eller flere enn 6 stumper
 • det oppstår andre symptomer enn forbigående kvalme og brekninger
 • ukjent mengde spist

Ring Giftinformasjonen for vurdering hvis det er drukket vann eller annen væske som det har ligget sigarettstumper i.

Nikotintyggegummi

De fleste smaksuhell kan ses an hjemme, men det må vurderes ut fra alder på barnet, styrken på tyggegummien og mengden barnet har fått i seg, samt om tyggegummien er svelget hel eller tygget på.

Kontakt Giftinformasjonen for råd, 22 59 13 00.

Symptomer ved smaksuhell med nikotinholdige produkter

Symptomer kommer gjerne i løpet av 15-60 minutter etter inntak av tobakk og innen 3 timer etter inntak av porsjonssnus. De lette symptomene kan vare i 1-2 timer. Kvalme og oppkast er vanlig.

Andre symptomer kan være:

 • svimmelhet
 • forvirring
 • hodepine
 • svetting
 • sløvhet
 • kramper

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Snus, e-sigarettvæske, nikotintyggegummi og tobakk . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. desember 2021 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/rusmidler/tobakk/

Sist oppdatert fredag 10. desember 2021