Snus, e-sigarettvæske, nikotintyggegummi og tobakk

Nikotinholdige produkter som snus, sigaretter, tobakk, e-væske og nikotinholdig tyggegummi/sugetabletter kan være farlig å få i seg for et lite barn, men er avhengig mengde. E-væske med nikotin kan være svært farlig. Ring 113 hvis det er drukket e-væske med nikotin.

Bilde av åpen snusboks

Snus kan gi forgiftning hos barn, men er avhengig mengden

Illustrasjon: Johannes Erlandsson / Mostphotos

​Forgiftningsfaren varierer med produkt

Faren for forgiftning med nikotinholdige produkter varierer med hvor mye nikotin produktet inneholder, alder og hva som har skjedd.

Forgiftningsfaren er størst hvis:

 • det er svelget e-væske med nikotin
 • det er drukket væske med mye snus- eller tobakks rester (fra askebegre eller halvtomme bokser eller glass brukt som askebegre)
 • barnet har spist snus med svært høyt innhold av nikotin
 • barnet under 1 år

Snus

Barn over 1 år som har svelget 1-2 enheter/porsjoner snus med vanlig styrke:

 • Gi litt drikke.
 • Observer barnet i 3 timer
 • Barnet kan få kvalme og forbigående brekninger.
 • Kontakt lege hvis det oppstå andre symptomer enn kvalme og brekninger

Kontakt Giftinformasjonen eller lege hvis:

 • porsjonssnusen er en type med stor mengde nikotin eller ved tvil om styrken
 • det er svelget mer enn 2-3 ubrukte snus
 • det er mer enn lette symptomer som kvalme og forbigående oppkast
 • barnet ikke raskt blir bedre etter oppkast

E-sigarettvæske (e-væske / e-juice)

E-væsker kan være tilsatt nikotin eller komme uten nikotin. Nikotinholdige e-væsker er svært farlige for barn fordi mengden nikotin kan være stor i forhold volumet. Ring 113 hvis barnet har smakt på dette.

E-væske uten innhold av nikotin kan ha annet innhold som kan gi symptomer på forgiftning. Ta derfor kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd etter å ha smakt på dette.

Førstehjelp ved forgiftning med e-væske med nikotin

Ved svelging

Barn:

 • ring 113
 • tilby noe å drikke

Voksne:

 • uten symptomer, kontakt Giftinformasjonen for vurdering (22 59 13 00)
 • ved alvorlige symptomer, ring 113
 • ta litt å drikke

Ved sprut i øyet

 • skyll øyet med lunkent, rennende vann
 • ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Ved søl på hud

 • vask huden med mild såpe
 • skyll huden med rikelige mengder lunkent, rennende vann

Sigaretter og tobakk

Smaksuhell med sigaretter og tobakk gir oftest milde symptomer, også hos barn.

Barn over 1 år kan se an hjemme hvis:

 • barnet har svelget inntil 2 sigaretter eller 6 sneiper/stumper
 • barnet kun har forbigående kvalme og oppkast

Til lege hvis:

 • det er svelget mer enn 2 sigaretter eller flere enn 6 stumper
 • det oppstår andre symptomer enn forbigående kvalme og brekninger
 • barnet ikke raskt blir bedre etter brekninger

Ring Giftinformasjonen for vurdering hvis det er drukket vann eller annen væske som det har ligget sigarettstumper i.

Nikotintyggegummi

De fleste smaksuhell kan ses an hjemme, men det må vurderes ut fra styrken og mengden barnet har fått i seg, samt om tyggegummien er svelget hel eller tygget på.

Kontakt Giftinformasjonen for råd, 22 59 13 00.

Symptomer ved smaksuhell med nikotinholdige produkter

Symptomer kommer gjerne i løpet av 15-60 minutter etter inntak av tobakk og innen 3 timer etter inntak av porsjonssnus. De lette symptomene kan vare i 1-2 timer.

Andre symptomer kan være:

 • svimmelhet
 • forvirring
 • hodepine
 • svetting
 • sløvhet
 • kramper