Butt giftslørsopp er en svært giftig sopp

Butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus) er en av de giftigste soppene vi har i Norge. Butt giftslørsopp inneholder giftstoffet orellanin, som vil konsentreres i nyrene og gi nyreskade. Selv små inntak med butt giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning. Kontakt raskt Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist butt giftslørsopp.

Butt giftslørsopp er en av de giftigste soppene vi har i Norge. Her er de illustrert ved flere sopper liggende på skogbunnen.

​B​utt giftslørsopp er en av de aller giftigste soppene vi har i Norge, og selv en liten bit kan være nok til å gi en alvorlig forgiftning.​

​​​​​​Forgiftning med butt giftslørsopp​​

Selv en liten smakebit av butt giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning. Symptomer kommer vanligvis fra 36 timer til 6 dager etter inntaket.

Vanlige symptomer er:

  • Magesmerter
  • Oppkast
  • Diaré
  • Generell uvelhet
  • Sterk tørste

Fra 3 til 17 dager etter inntaket kan det gradvis utvikle seg symptomer og tegn på nyresvikt.

Det er høy risiko for å utvikle kronisk nyresvikt etter inntak av butt giftslørsopp. Nyresvikten kan føre til langvarig dialysebehandling eller nyretransplantasjon.

Beskrivelse av butt giftslørsopp​​​

Hatten er ca. 3-7 cm bred og kan være klokkeformet, før den senere flater mer ut. Fargen på hatten er rødbrun til oransjebrun. Skivene er oransjebrune til rustbrune. Stilken er ca. 4-8 cm høy og ca. 0,7-1,4 cm tykk. Stilken er først lys gul før den etter hvert blir varierende i rødbrun nyanse. Kjøttet hos butt giftslørsopp er blekgult.

Butt giftslørsopp er sjelden sopp i Norge. Den vokser i løv- eller eikeskog fra Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Sesongen er fra september til oktober.

Butt giftslørsopp på andre språk

  • ​Engelsk (GB): Fool's webcap
  • Dansk (DK): Hvælvet giftslørhat
  • Fin​sk (FI): Lehtomyrkkyseitikki
  • Svensk (SE): Orangebrun giftspindling

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, blant annet med informasjon om butt giftslørsopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Butt giftslørsopp er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/butt-giftslorsopp-er-en-dodelig-giftig-sopp/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024