Hvit fluesopp er en svært giftig sopp

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en dødelig giftig sopp som inneholder amatoksiner. Amatoksiner er giftstoff som ved en alvorlig forgiftning vil gi leverskade. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist hvit fluesopp.

Hvit fluesopp, her vist i ulike eksemplarer fra ung sopp med knoll til eldre sopp med hvit hatt og hvit stilk.

Hvit fluesopp (Amanita virosa) har hvit stilk, hvit hatt, hvitt soppkjøtt og hvite skiver, og selv små mengder kan gi alvorlig forgiftning.​

​​​​​Forgiftning med hvit fluesopp

Hele soppen er giftig, og selv en smakebit av hvit fluesopp kan gi alvorlig forgiftning. Amatoksinene er varmestabile, og blir ikke ødelagt ved steking eller koking. Symptomer kommer vanligvis 6 til 24 timer etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Kraftig, vandig diaré
  • Magesmerter
  • Oppkast

Forgiftning med hvit fluesopp har vanligvis tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm kan det komme en periode med bedring. Økende lever- og eventuelt nyreskade kommer to til seks dager etter inntaket.

Alvorlig forgiftning med hvit fluesopp kan føre til levertransplantasjon eller død.

Beskrivelse av hvit fluesopp

Hvit fluesopp er som navnet tilsier, en hvit sopp, med hvit hatt, hvitt soppkjøtt, hvite skiver og hvit stilk. Stilken er 10-15 cm høy, 1,5-2 cm tykk og ender i en knoll med slire. Unge eksemplarer av hvit fluesopp kan forveksles med sjampinjong. Skivene hos hvit fluesopp er alltid hvite, men kan bli noe skittengule med alderen. Hvit fluesopp har hvit ring av slørrester på stilken, men ringen kan falle av.

Hvit fluesopp er en vanlig sopp som finnes i både løv- og barskog, og som vokser enkeltvis eller i små grupper. Den vokser fra sommer til høst, med hovedsesong fra august til september. Hvit fluesopp er funnet i alle fylker i Norge, bortsett fra Finnmark.

I andre deler av verden vokser en liknende art av fluesopp som er spiselig. Sopplukkere med flerspråklig opprinnelse bør være spesielt oppmerksomme på dette og lære om norske sopper for å unngå forveksling.

​Hvit fluesopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Destroying angel
  • Dansk (DK): Snehvid fluesvamp
  • Fin​sk (FI): Valkokärpässieni
  • Svensk (SE): Vit flugsvamp​

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, blant annet med informasjon om hvit fluesopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hvit fluesopp er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/hvit-fluesopp-er-en-svart-giftig-sopp/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024