Utenlandske sopplukkere i Norge

Manglende kunnskap om norske sopper gjør sopplukkere med fremmedkulturell bakgrunn spesielt utsatt for forgiftning. Mistenker du at du har fått i deg giftig sopp, ring Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon (22 59 13 00).

Illustrasjonsbilde hvit sopp.

​Illustrasjonsbilde av giftig hvit fluesopp (Amanita virosa), som kan forveksles med matsopp fra andre land.

Giftinformasjonen mottar flere henvendelser om alvorlige soppforgiftninger hos voksne hvert år. I over 70% av tilfellene siden 2011 har pasientene hatt fremmedkulturell opprinnelse. Dette gjaldt både turister med kortvarig opphold og personer med fast bosted i Norge.

Forvekslingsfare

Mange personer med fremmedkulturell bakgrunn har god kjennskap til matsopper fra hjemlandet. Naturenes sammensetning av matsopper og giftsopper varierer imidlertid mye mellom forskjellige land og verdensdeler. I andre land er det en annen plukkekultur og det sankes mye sopp. Sopplukkere med fremmedskulturell bakgrunn sanker en del sopparter som ikke vurderes som matsopper i Norge.

Personer med fremmedkulturell bakgrunn bør være spesielt klar over forvekslingsfaren mellom matsopper fra hjemlandet og giftsopper i Norge. Det er viktig å bruke oppdatert sopplitteratur (ikke eldre enn 10 år) fra Norge. Det kan være nyttig å delta på soppkurs i landet man skal plukke sopp. I soppsesongen arranger Norges sopp- og nyttevekst forbund soppkontroller over hele landet. Se soppkontroll.no

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre på 25 språk med informasjon om de giftigste soppene i Norge.

The Norwegian Poison Information Centre has produced a booklet with information and photos of poisonous mushrooms in 25 languages. The brochure can be downloaded here.

Sopper man må være ekstra oppmerksom på

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus) er en vanlig giftsopp i skogen i Norge. Den vokser samme sted som matsoppen traktkantarell (Craterellus tubaeformis), og soppene har liknende farge. Når man plukker traktkantarell er det viktig å sjekke hver enkelt sopp, slik at ikke spiss giftslørsopp blir med i soppkurven.

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en dødelig giftig sopp som vokser i skogen. I andre land plukkes det flere matsopper som kan forveksles med hvit fluesopp, inkludert flere spiselige arter fluesopp.

Rødskrubb (Leccinum versipelle) er en sopp som plukkes og spises mye i andre land. I Norge må rødskrubb varmebehandles godt før den ansees som spiselig. Denne soppen er en av de vanligste årsakene til magebesvær etter soppinntak her i landet.