Kastanjeparasollsopp er en svært giftig sopp

Kastanjeparasollsopp (Lepiota castanea) er en dødelig giftig sopp som inneholder amatoksiner. Amatoksiner er giftstoff som ved en alvorlig forgiftning vil gi leverskade. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege hvis du tror du kan ha spist kastanjeparasollsopp

To rødbrune sopper liggende på bakken, med hvite skiver synlig på den ene soppen.

Kastanjeparasollsopp er en liten sopp som er dødelig giftig.

Forgiftning med kastanjeparasollsopp

Hele soppen er giftig, og selv en smakebit av kastanjeparasollsopp kan gi alvorlig forgiftning. Amatoksinene er varmestabile, og blir ikke ødelagt ved steking eller koking. Symptomer kommer vanligvis 6 til 24 timer etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Kraftig, vandig diaré
  • Magesmerter
  • Oppkast

Forgiftning med kastanjeparasollsopp har vanligvis tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm kan det komme en periode med bedring. Økende lever- og eventuelt nyreskade kommer to til seks dager etter inntaket.

Alvorlig forgiftning med kastanjeparasollsopp kan føre til levertransplantasjon eller død.

Beskrivelse av kastanjeparasollsopp

Kastanjeparasollsopp er en liten sopp som forekommer i hele Norge. Den har 2-4 cm bred hatt med små brune skjell, hvite til rødbrune skiver og rødbrun stilk. Den vokser i løv- og barskog om høsten. Det er 144 funn over hele Norge per mai 2021.

I andre deler av verden vokser andre arter fluesopp som er spiselige. Sopplukkere med flerspråklig opprinnelse bør være spesielt oppmerksomme på dette og lære om norske sopper for å unngå forveksling.

Kastanjeparasollsopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Chestnut dapperling
  • Dansk (DK): Kastaniebrun parasolhat
  • Finsk (FI): Kastanjaukonsieni
  • Svensk (SE): Kastanjefjällskivling

Soppbrosjyrer

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kastanjeparasollsopp er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 8. juni 2021 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/kastanjeparasollsopp/

Sist oppdatert tirsdag 8. juni 2021