Rustbrun parasollsopp er en svært giftig sopp

Rustbrun parasollsopp (Lepiota boudieri) er en dødelig giftig sopp som inneholder amatoksiner. Amatoksiner er giftstoff som ved en alvorlig forgiftning vil gi leverskade. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist rustbrun parasollsopp.

Fire rustbrune parasollsopper liggende på bakken, hvorav en er skåret over og viser sine hvite skiver

Rustbrun parasollsopp er en liten sopp.

Forgiftning med rustbrun parasollsopp

Hele soppen er giftig, og selv små mengder av rustbrun parasollsopp kan gi alvorlig forgiftning. Amatoksinene er varmestabile, og blir ikke ødelagt ved steking eller koking. Symptomer kommer vanligvis 6 til 24 timer etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Kraftig, vandig diaré
  • Magesmerter
  • Oppkast

Forgiftning med rustbrun parasollsopp har vanligvis tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm kan det komme en periode med bedring. Økende lever- og eventuelt nyreskade kommer to til seks dager etter inntaket.

Alvorlig forgiftning med rustbrun parasollsopp kan føre til levertransplantasjon eller død.

Beskrivelse av rustbrun parasollsopp

Rustbrun parasollsopp er en liten sopp. Hatten er klokkeformet med pukkel, 3-5 cm bred, gulbrun trådskjellete på gulaktig bunn. Skivene er hvite. Stilken er 3-6 cm høy, 0,3-0,7 cm tykk, glatt og hvit øvre del og gulbrunt trådete nedre del. Den vokser i løvskog om høsten. Det er 81 funn over hele Norge per mai 2021.

I andre deler av verden vokser andre arter fluesopp som er spiselige. Sopplukkere med flerspråklig opprinnelse bør være spesielt oppmerksomme på dette og lære om norske sopper for å unngå forveksling.

Rustbrun parasollsopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Girdled Dapperling
  • Dansk (DK): Rustbrun Parasolhat
  • Finsk (FI): Ruosteukonsieni
  • Svensk (SE): Rostfjällskivling

Soppbrosjyrer

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rustbrun parasollsopp er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/rustbrun-parasollsopp/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024