Soppkontroll

Skogen bugner av sopp, og mange benytter fritiden til å høste av markens grøde.

Illustrasjon av gul skivesopp.

​Illustrasjonsbilde av gul skivesopp.

Skogen bugner av god matsopp, men det er dessverre rikelig med giftig sopp også. Hvordan du unngår å få giftig sopp i kurven, kan du lese mer om her.

Soppsakkyndige fra Norges sopp- og nyttevekstforbund kan kontrollere soppkurven din gratis mange steder i Norge i soppsesongen. For mer informasjon se soppkontroll.no. Mistenker du at du har spist giftig sopp, kontakt Giftinformasjonen eller lege raskt.

Naturens sammensetning av matsopper og giftsopper varierer mellom land og verdensdeler. Giftinformasjonen har hatt flere alvorlige soppforgiftninger, der personer med fremmedkulturell bakgrunn ikke er klar over forvekslingsfaren mellom gode matsopper fra hjemlandet og giftsoppene i Norge.

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre på 25 språk med de giftigste soppene i Norge. Brosjyrene kan lastes ned her.

The Norwegian Poison Information Centre has produced a booklet with information and photos of poisonous mushrooms in 25 languages. The brochure can be downloaded here.