Hvordan utelukke de giftigste soppene i Norge?

Når uhellet er ute og du eller barnet ditt har fått i deg ukjent sopp, kan Giftinformasjonen være behjelpelig med å utelukke de giftigste soppene som vokser i Norge.

Gammel mann og liten jente på sopptur

​Giftinformasjonen er ingen soppkontroll. Vi har dessverre ikke mulighet til å identifisere sopp i barnehager eller andre steder der det ikke har skjedd inntak. Vår oppgave er å utelukke soppene som ved små inntak kan forårsake alvorlig forgiftning og organskader, ikke nødvendigvis identifisere eksakt art. Ønsker du generell informasjon om sopp eller identifisering uten at det har skjedd inntak, kan du forsøke å kontakte din lokale sopp- og nyttevekstforening. Husk at selv om du har fått identifisert en sopp på et voksested, kan det likevel vokse andre sopparter samme sted senere.

Beskrivelse av soppens utseende

Illustrasjonsbilde av kjennetegn sopp har.

Illustrasjonsbilde av ulike kjennetegn sopp kan ha.

Skivesopper

Skivesopper har skiver/lameller på undersiden av hatten. Hvordan skivene er festet til stilken er et viktig kjennetegn for skivesoppene. Skivesopper er en stor gruppe sopp, med blant annet de giftigste soppene i Norge. Kan vi utelukke inntak av skivesopp, trenger du ikke å bekymre deg for en alvorlig soppforgiftning!

Lilla sopp med skiver/lameller på undersiden av hatten.

Illustrasjonsbilde av skivesopp.

Hvit sopp med skiver/lameller på undersiden av hatten.

Illustrasjonsbilde av skivesopp.

Rørsopper

​Rørsopper har rør på undersiden av hatten som kan se ut som en svamp. Gruppen inkluderer mange matsopper, men noen må varmebehandles godt (10-20 min) før de spises.

Hvit sopp med rør som ser ut som svamp på undersiden av hatten.

Illustrasjonsbilde av rørsopp.

Gul sopp med rør som ser ut som svamp på undersiden av hatten.

Illustrasjonsbilde av rørsopp.

Piggsopper

​Piggsopper har pigger/tapper på undersiden av hatten. De lyse piggsoppene er gode matsopper, og gruppen inneholder ingen giftige sopper.

Rødgul sopp med pigger/tapper på undersiden av hatten.

Illustrasjonsbilde av piggsopp.

Poresopper

​Poresoppene kan se nesten glatte ut under hatten. Porelaget sitter fast i hattkjøttet, og de enkelte porene kan ikke skilles fra hverandre. Noen poresopper har stilk og vokser på skogbunnen (fåresopper), men de fleste mangler stilk og vokser på trær (kjuker).

Hvit sopp med en glatt porete overflate under hatten.

Illustrasjonsbilde av poresopp.

Hva gjør du dersom uhellet er ute

Har du eller barnet ditt spist en ukjent sopp, ta kontakt med Giftinformasjonen. Vi kan være behjelpelig med å utelukke de giftigste soppene i Norge. Vi trenger da noen viktige opplysninger om soppen uhellet gjelder:

  • Hvor mye av soppen er spist?
  • Hvor vokste soppen? Var det på gressplen, skogbunn, eller kanskje på en trestubbe?
  • Hvilken farge og størrelse har hatten og stilken? Linjal er nyttig for å vurdere størrelse.
  • Hvordan ser soppen ut under hatten? Skiver, rør, pigger, porer?

Vi ønsker ofte MMS-bilder i tillegg dersom vi ikke kommer i mål med beskrivelsen gitt muntlig over telefon.

  • Soppen skal ligge i hånden, da ser vi best både farge og størrelse på soppen.
  • Soppen skal fotograferes med to bilder: et ovenfra (for å se hattens størrelse og farge/fasong) og et nedenfra (for å se fasong og farge på skivene)
  • I tillegg ønsker vi beskrivelse av stedet soppen vokste (gress, stubbe, skogunderlag) og område (hage, skog), samt lokasjon (for eksempel. Råde; Østfold, Bø; Telemark).

Eksempler på bilder til Giftinformasjonen:

Bilde av sopp nedenfra.

Bilde av sopp ovenfra.

Ved fare for alvorlig forgiftning

​Ved mistanke om fare for alvorlig forgiftning, har Giftinformasjonen tilknyttet soppeksperter som kan bistå med identifisering av soppen.

Soppekspertene kommer du i kontakt med etter å ha snakket med oss og fått tildelt et referansenummer. Soppekspertene svarer kun på forespørsler med referansenummer. Tjenesten er gratis og en del av servicen Giftinformasjonen yter for å unngå unødvendig sykehusoppfølging ved ufarlige soppinntak, og for å gi korrekte råd dersom en svært giftig sopp er inntatt.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hvordan utelukke de giftigste soppene i Norge?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. juni 2021 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/utelukke-de-giftigste-soppene-i-norge/

Sist oppdatert mandag 7. juni 2021