Bunnstoff til båt

Bunnstoff som brukes idag er mindre giftig enn tidligere, men det er fremdeles fare for forgiftning ved bruk av bunnstoff.

Mann med båten sin

Forgiftningsfare ved bruk av bunnstoff.

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Kontakt Giftinformasjonen ved behov på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Bunnstoff kan gi forgiftningssymptomer

Bunnstoff brukes på båter av alle typer for å hindre vekst av alger og skjell under vannlinjen.

Tidligere ble det brukt svært giftige tinnforbindelser i bunnstoff, men dette er nå forbudt. I dag har de aktive stoffene i bunnstoff ofte en kobberforbindelse.

Bunnstoff er ofte løst i organiske løsemidler, som også kan gi forgiftningssymptomer.

Forgiftning kan oppstå ved

  • inntak
  • innånding av løsemiddeldamp og sprøytetåke
  • søl i øyne og på hud

Hvis uhellet er ute, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.