Formingsmateriell

Plastelina, glitter og gips er ufarlig å smake på. Trolldeig inneholder derimot mye salt og kan utgjøre en forgiftningsfare ved svelging av større mengder.

Gutt med plastelina

Gips

​Gips er ufarlig ved små inntak. Ved inntak av store mengder er det fare for lette, forbigående symptomer fra magen. Gi gjerne litt drikke.

Glitter

​Å smake på glitter er ikke farlig.

Plastelina

​Plastelina, kitt eller modelleire er lite farlig å spise. Hvis det spises i litt større mengder, kan det oppstå

  • kvalme
  • oppkast
  • diaré
  • forstoppelse

​Disse symptomene er forbigående og kan ses an hjemme.

Trolldeig

Trolldeig kan inneholde mye salt (natriumklorid), og kan derfor utgjøre en forgiftningsfare ved svelging. Alun kan også inngå i trolldeig, men vanligvis i ufarlig mengde.

​Førstehjelp

  • Gi litt drikke
  • Ved symp​tomer eller ved svelging av mer enn 1 ts, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Formingsmateriell. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 25. august 2021 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/tegne-og-hobbysaker/forming/

Sist oppdatert onsdag 25. august 2021