Digitale verktøy og ressurser for gravide

Det finnes gode og trygge digitale verktøy og nettressurser som kan være nyttige når du er gravid. Både svangerskap, fødsel og barseltid kan oppleves tryggere om du vet mer om hva du kan forvente og hva som er normalt.

Mange bruker en app for å beregne termin og følge med på fosterets utvikling, men du bør være nøye med å vurdere om appen tar godt vare på dine personopplysninger. Under har vi samlet nyttige verktøy som har vært gjennom en kvalitetskontroll og en sikkerhetsvurdering. Disse verktøyene og nettressursene kan du trygt benytte og stole på.

Mamma Mia

Mamma Mia er en forskningsbasert selvhjelpsapp som fremmer helse og trivsel for mor, barn og partner under graviditeten og etter fødsel. Både når alt går som en drøm og når livet er litt vanskelig. 

Forskning over ti år, på mer enn 4000 kvinner, viser at Mamma Mia bidrar til å styrke relasjonen mellom mor og barn, involverer partner på en god måte, samt forebygger svangerskaps- og fødselsdepresjon. Hvis du bruker appen gjennom svangerskapet og etter fødsel blir du bedre forberedt på uventede humørsvingninger og lærer hvordan du håndterer følelsene dine i denne helt nye situasjonen. 

Appen er gratis. 

Last ned fra Google Play eller App Store.

Videoer om svangerskap, fødsel og barselstid

Svangerskap

Video om svangerskapsomsorg

Fødsel

Fødselsforberedelser

Fødsel

Barselstiden

De første dagene

Den første tiden hjemme

Samvalgsverktøy for smertelindring ved fødsel

Verktøyet kan hjelpe deg å få kunnskap om fødselsprosessen og de ulike mulighetene for smertelindring, slik at du og jordmor sammen kan finne den løsningen som passer best for deg.

Les mer og prøv samvalgsverktøyet for smertelindring ved fødsel

Prateroboten DINA

Dina er en praterobot som er utviklet av Helse Bergen og Bergen kommune for å gi informasjon om svangerskapsdiabetes.

Dina skal gi deg som er gravid kunnskap fra fagpersoner innen ernæring, diabetes, psykologi, barnet, svangerskap og fødsel.

Prateroboten er lett tilgjengelig og gir kvalitetssikret informasjon.

chatbots.ihelse.net/dina

Flere ressurser

Trygg mammamedisin

Få råd fra fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tjenesten er gratis.

tryggmammamedisin.no

Mattilsynet

Råd om trygg mat og drikke for gravide.

mattilsynet.no

Kjenn liv

En hjelp til gravide for å følge med på barnets bevegelser.

kjennliv.no

Landsforeningen 1001 dager

Mental helse under graviditet og etter fødsel.

landsforeningen1001dager.no

Foreldrehverdag

Trygge råd og informasjon om barnet ditt og hverdagen som foreldre.

bufdir.no/foreldrehverdag

10 smarte tips

Råd og kunnskap som kan være nyttig for deg som skal få eller har fått barn.

10smartetips.no

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Digitale verktøy og ressurser for gravide. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 19. oktober 2022 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/digitale-verktoy-og-ressurser-for-gravide/

Sist oppdatert onsdag 19. oktober 2022