Snus, røyk og graviditet

​Å være røykfri øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og gir barnet bedre vekst- og utviklingsmuligheter. Bruk av snus i svangerskapet har også negativ effekt på fosteret.

Gravid holder på magen sin

Helserisiko ved snusing i graviditeten

Bruk av snus som gravid medfører risiko for fosteret som på flere måter er lik risikoen ved røyking.

For tidlig fødsel

Snusing øker risikoen for en for tidlig fødsel. I tillegg er det mulig at bruk av snus gir økt risiko for dødfødsel, keisersnitt, lavere fødselsvekt og å være liten i forhold til svangerskapets varighet.

Lav fødselsvekt

Lav fødselsvekt gir økt risiko for komplikasjoner og død både under svangerskapet, fødselen og etter fødselen. Lav fødselsvekt kan også ha uheldige konsekvenser for helsen på lang sikt.

Leppe-gane-spalte

Det er også mulig at bruk av snus i graviditeten øker risiko for leppe-gane-spalte hos barnet og risiko for pustestans (apné) i nyfødtperioden.

Det er usikkert i hvilken grad bruk av snus i svangerskapet påvirker antall dødsfall i første leveuke, antall hjerterytmeforstyrrelser og antall mødre som får svangerskapsforgiftning.

Mindre oksygen og næring

Snusing kan føre til at fosteret utsettes for mer langvarig tilførsel av nikotin enn ved røyking, siden snusen ofte ligger lenger i munnen sammenlignet med å røyke en sigarett. Nikotinet i tobakken gjør at blodårene i morkaken og i livmoren trekker seg sammen. Dermed får barnet mindre tilførsel av oksygen og næring.

Anbefales ikke som røykeavvenning

De siste årene har snusbruk økt sterkt blant unge kvinner. Mange vet ikke at bruk av snus i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet. Snus anbefales ikke som røykeavvenningsmiddel for gravide og er ikke et risikofritt alternativ til røyking for en gravid kvinne.

Folkehelseinstituttets rapport om snus og helserisiko gir mer informasjon.

Røyking og konsekvenser for barnas utvikling

I de tre første månedene dannes og utvikles de indre organene. Røyking øker risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Lav fødselsvekt betyr ikke at fødselen blir lettere, men at viktige organer, som lungene, kan bli mindre utviklet. Slik øker risikoen for luftveisinfeksjoner i de første leveårene, og det kan gi vedvarende problemer helt frem til voksen alder. Røykfritt svangerskap reduserer risikoen for gjentatte luftveisinfeksjoner og astma.

Omfattende forskning viser at risikoen for krybbedød øker hvis mor røyker under svangerskapet. Hvis en av foreldrene røyker, bør de ikke sove sammen med barnet på grunn av økt risiko for krybbedød.

Gravid og røyker – hva skjer i kroppen?

Røyking er en stor risikofaktor i svangerskapet. Å kutte røyken når man er gravid gir mange fordeler for mor og barn. Det er også lettere å bli gravid igjen, hvis det er ønskelig. Det er også viktig å unngå passiv røyking.

For at barnet skal vokse og utvikle seg normalt i løpet av svangerskapet trenger det oksygen. Oksygen blir transportert med blodet til mor og barn. Hvis en gravid kvinne røyker puster hun inn karbonmonoksid, noe som fører til at både mor og barn får mindre oksygen. Nikotinet i tobakken gjør dessuten at blodårene trekker seg sammen, også i morkaken og i livmoren. Dermed får barnet mindre tilførsel av oksygen og næring.

Ved å kutte røyken reduseres risikoen for:

  • svangerskap utenfor livmoren
  • tidlig vannavgang og blødning, som igjen øker faren for infeksjoner og for tidlig fødsel
  • forliggende morkake og for tidlig løsning av morkaken
  • spontanabort
  • at barnet dør i ukene rundt selve fødselen, for eksempel på grunn av komplikasjoner med morkaken og blødninger, eller for tidlig fødsel og lav fødselsvekt

Få hjelp og støtte til å slutte

Mange opplever det som vanskelig å slutte å røyke eller snuse. Det kan likevel være lettere å slutte som gravid, både fordi tobakken kanskje byr deg litt imot under graviditeten og fordi du finner god motivasjon i å ville beskytte barnet.Det kan være lettere å slutte hvis du ikke gjør det helt på egen hånd. For mange er det til stor hjelp å slutte sammen med andre, for eksempel partneren.

På den måten gjør dere en viktig innsats både for barnet og for deres egen helse.

I tillegg finnes det flere hjelpetilbud du kan benytte deg av:

Nikotinlegemidler og e-sigaretter under graviditeten

Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med graviditet og amming bør i utgangspunktet unngås. De samme forholdsregler vil dermed gjelde for bruk av nikotinlegemidler og nikotinholdige e-sigaretter. Rådfør deg alltid med lege hvis du vurderer å bruke nikotin dersom du er gravid eller ammer.

Amming når man røyker eller snuser

At du røyker mens du ammer, medfører ulemper for spedbarnet. Det beste er derfor å ikke røyke eller snuse når du ammer.

Helserisiko ved snusbruk. Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2019.

Røyking og snusbruk i svangerskapet. Folkehelserapporten, Folkehelseinstituttet, 2018.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 17. desember 2019