Medisinbruk før og under svangerskapet, og ved amming

Har du en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør du planlegge graviditeten. Legen din vil vurdere hvilken risiko et svangerskap har for deg, ut fra hvilken type revmatisk sykdom du har og hvor alvorlige plagene dine er.

Gravid kvinne som tar et medikament

Risiko og plager forbundet med bruk av medisiner inngår som en del av planleggingen og den individuelle vurderingen. Fordeler med medisinsk behandling må veies opp mot eventuell risiko for barnet.

Gå gjennom hvilke medisiner du bruker

Enkelte medisiner må du slutte å ta i god tid før du forsøker å bli gravid, mens andre medisiner er det viktig at du fortsetter med gjennom graviditeten. Det er derfor viktig å gå gjennom hvilke medisiner du bruker før du blir gravid.

Dette gjelder ikke minst for de risikoer som er forbundet med bruk av medisiner. Det er derfor ikke bestandig de samme anbefalingene som gis til kvinner med samme sykdom og som bruker de samme medisinene.

Anbefalingene som du får fra din behandlende lege kan avvike fra informasjonen du finner i pakningsvedlegget til den medisinen du får.

Medisinbruk i svangerskapet utgjør en spesiell utfordring fordi det må tas hensyn til fosteret i tillegg til deg. Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både deg og det ufødte barnet, men noen legemidler kan også være direkte eller indirekte fosterskadelige.

Nettopp derfor er det viktig å planlegge svangerskapet og ha en gjennomgang av medisinbruk før man blir gravid. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig.

Noen medisiner kan brukes av gravide

Noen medisiner kan brukes av gravide fordi det er ganske sikkert at de ikke skader fosteret. Dette er medisiner som har vært i utstrakt bruk i lengre tid, og der det ikke er påvist skadelige effekter hos barn av gravide som har brukt medisinen.

Av etiske grunner blir gravide nesten alltid utelukket fra de store studiene der man prøver ut nye medisiner. Kunnskapen om hvordan medisiner virker på fosteret kommer derfor fra dyrestudier, meldinger om bivirkninger, studier basert på pasientregistre og fra befolkningsstudier (epidemiologiske studier).

Menn bør også diskutere sin medisinbruk

Menn med revmatisk sykdom bør også diskutere sin medikamentbruk med helsepersonell dersom de planlegger at partneren skal bli gravid. Det er ofte ulike anbefalinger for medisinbruk for kvinner og menn.

Smertestillende

Ved smerter under graviditet og amming er førstevalget smertestillende tabletter med virkestoffet paracetamol (Pamol, Panodil, Paracet, Paracetamol og Pinex).

Det anbefales at paracetamol brukes i laveste effektive dose, og over så kort tid som mulig. Søk råd hos lege ved langvarige smerter og stadig behov for smertestillende.

Betennelsesdempende (NSAIDS)

Ved bruk av betennelsesdempende medisiner i svangerskapet og ved amming er medisiner med virkestoffet ibuprofen førstevalget.

Du må ikke bruke betennelsesdempende medisiner etter svangerskapsuke 28, fordi legemidler av NSAID-typen kan hemme rier og gi blødninger. De kan også påvirke sirkulasjonssystemet til fosteret.

Etter svangerskapsuke 20 skal denne typen legemidler kun brukes ved absolutt behov og avtale med lege. Dette gjelder også ved bruk av NSAIDs i form av gel eller krem.

Søk alltid råd hos lege hvis du har behov for betennelsesedempende i svangerskapet.

NSAIDS kan hos noen få redusere sjansen til å bli gravid. Det er ingen uttalt effekt, og de fleste kvinner som bruker slike legemidler vil ikke oppleve noen problemer med å bli gravide. Dersom du har problemer med å bli gravid, bør du være forsiktig med bruk av NSAIDS.

Sykdomsmodifiserende medisiner

Dette er noen av de vanligste medisinene som brukes for å behandle revmatiske sykdommer. Det er viktig at all medisinbruk diskuteres med din behandlende lege. Her følger kun generelle anbefalinger.

Metotreksat

Dersom du behandles med metotreksat, er det viktig at du slutter med medisinen minst tre måneder før du planlegger svangerskap. Du bør bruke sikker prevensjon i denne fasen.

Du skal fortsette med folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet dersom du har brukt metotreksat. Du kan ikke amme dersom du bruker metotreksat.

Salazopyrin

Salazopyrin kan brukes under svangerskap og ved amming. Du skal bruke folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet dersom du bruker Salazopyrin. Dersom barnet er født for tidlig eller har gulsott må du diskutere med lege dersom du ammer og bruker Salazopyrin.

Kortikosteroider

Kortikosteroider kan ved behov benyttes i svangerskapet og ved amming etter avtale med din behandlende lege, men lavest mulig dose og over kortest mulig tid.

Dersom du har brukt orale kortikosteroider (Prednisolon) i svangerskapet skal du screenes for svangerskapsdiabetes hos fastlege eller jordmor i svangerskapsuke 28. Kortisoninjeksjoner i ledd kan gis under svangerskap og ved amming.

Biologiske medisiner

Når det gjelder alle biologisk medisiner gjøres det en individuell vurdering om du skal fortsette i svangerskapet, og når du eventuelt skal slutte.

De ulike biologiske medisinene har ulike grad av overgang over morkaka og din behandlende lege avgjør hvilken medisin du eventuelt skal bruke. 

Diskuter med din lege om du kan amme med den medisinen du bruker.

Plaquenil

Plaquenil kan brukes under hele svangerskapet og ved amming. For pasienter med SLE er det svært viktig å fortsette med Plaquenil da det reduserer risikoen for oppbluss i svangerskapet.

Imurel

Imurel kan brukes under svangerskap og ved amming. Det kan hende dosen du bruker må justeres. Diskuter dette med din behandlende lege.

Tilskudd gravide bør ta

Folsyre

Det er vist at tilskudd av folsyre i første del av svangerskapet beskytter mot misdannelser hos barnet. Forekomsten av leppe/ganespalte og skader på ryggmargen reduseres med cirka 50 prosent.

Dersom du har brukt methotrexate før du ble gravid eller bruker Salazopyrin skal du bruke Folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet. Ellers skal du bruke 0,4 mg/dag de tre første måneder av svangerskapet.

Jern

Gravide med lite jern i kroppen (lavt s-ferritin), bør få jerntilskudd.

Dersom du har spørsmål om medisiner du bruker for din revmatiske sykdom kan du ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) på telefon 72 82 64 17.

Trygg mammamedisin er en gratis, offentlig tjeneste der leger og farmasøyter svarer på spørsmål om bruk av alle typer medisiner ved graviditet og amming. Du kan ringe dem på 22 92 11 00 eller sende inn spørsmålet ditt via nettsiden tryggmammamedisin.no.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

72 82 64 17

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer.[Internett].Trondheim: St. Olavs hospital [hentet 2021-01-04]. Tilgjengelig fra: https://www.nksr.no/medikament/

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Sist oppdatert fredag 8. juli 2022