Bruk av medisiner når du er gravid og har en revmatisk sykdom

Har du en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør du planlegge graviditeten. Legen din vil vurdere hvilken risiko et svangerskap har for deg, ut fra hvilken type revmatisk sykdom du har og hvor alvorlige plagene dine er.

Snakk med din lege

Risiko og plager forbundet med bruk av medisiner inngår som en del av planleggingen og den individuelle vurderingen. Fordeler med medisinsk behandling må veies opp mot eventuell risiko for barnet.

Dette gjelder ikke minst for de risikoer som er forbundet med bruk av medisiner. Det er derfor ikke bestandig de samme anbefalingene som gis til kvinner med samme sykdom og som bruker de samme medisinene.

Anbefalingene som du får fra din behandlende lege kan avvike fra informasjonen du finner i pakningsvedlegget til den medisinen du får.

Medisinbruk i svangerskapet utgjør en spesiell utfordring fordi det må tas hensyn til fosteret i tillegg til deg. Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både deg og det ufødte barnet, men noen legemidler kan også være direkte eller indirekte fosterskadelige.

Nettopp derfor er det viktig å planlegge svangerskapet og ha en gjennomgang av medisinbruk før man blir gravid. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig.

Noen medisiner kan brukes av gravide

Noen medisiner kan brukes av gravide fordi det er ganske sikkert at de ikke skader fosteret. Dette er medisiner som har vært i utstrakt bruk i lengre tid, og der det ikke er påvist skadelige effekter hos barn av gravide som har brukt medisinen.

Av etiske grunner blir gravide nesten alltid utelukket fra de store studiene der man prøver ut nye medisiner. Kunnskapen om hvordan medisiner virker på fosteret kommer derfor fra dyrestudier, meldinger om bivirkninger, studier basert på pasientregistre og fra befolkningsstudier (epidemiologiske studier).

Smertestillende

Ved smerter under graviditet og amming er førstevalget smertestillende tabletter med virkestoffet paracetamol.

Det anbefales at paracetamol brukes i laveste effektive dose, og over så kort tid som mulig. Søk råd hos lege ved langvarige smerter og stadig behov for smertestillende.

Betennelsesdempende (NSAIDS)

Ved bruk av betennelsesdempende medisiner i svangerskapet og ved amming er medisiner med virkestoffet ibuprofen førstevalget.

Du må ikke bruke betennelsesdempende medisiner etter svangerskapsuke 28, fordi legemidler av NSAID-typen kan hemme rier og gi blødninger. De kan også påvirke sirkulasjonssystemet til fosteret.

Etter svangerskapsuke 20 skal denne typen legemidler kun brukes ved absolutt behov og avtale med lege. Dette gjelder også ved bruk av NSAIDs i form av gel eller krem.

Søk alltid råd hos lege hvis du har behov for betennelsesedempende i svangerskapet.

Sykdomsmodifiserende medisiner

Dette er noen av de vanligste medisinene som brukes for å behandle revmatiske sykdommer. Det er viktig at all medisinbruk diskuteres med din behandlende lege. Her følger kun generelle anbefalinger.

Metotreksat

Dersom du behandles med metotreksat, er det viktig at du slutter med medisinen minst tre måneder før du planlegger svangerskap. Du bør bruke sikker prevensjon i denne fasen.

Du skal fortsette med folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet dersom du har brukt metotreksat i løpet av det siste året. Du kan ikke amme dersom du bruker metotreksat.

Salazopyrin®

Salazopyrin® kan brukes under svangerskap og ved amming. Du skal bruke folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet dersom du bruker Salazopyrin®. Dersom barnet er født for tidlig eller har gulsott må du diskutere med lege dersom du ammer og bruker Salazopyrin®.

Kortikosteroider

Kortikosteroider kan ved behov benyttes i svangerskapet og ved amming etter avtale med din behandlende lege, men lavest mulig dose og over kortest mulig tid.

Dersom du har brukt orale kortikosteroider (Prednisolon®) i svangerskapet skal du screenes for svangerskapsdiabetes hos fastlege eller jordmor i svangerskapsuke 28. Kortisoninjeksjoner i ledd kan gis under svangerskap og ved amming.

Biologiske medisiner

Når det gjelder alle biologisk medisiner gjøres det en individuell vurdering om du skal fortsette i svangerskapet, og når du eventuelt skal slutte.

De ulike biologiske medisinene har ulike grad av overgang over morkaka og din behandlende lege avgjør hvilken medisin du eventuelt skal bruke. 
Diskuter med din lege om du kan amme med den medisinen du bruker.

Plaquenil®

Plaquenil® kan brukes under hele svangerskapet og ved amming. For pasienter med SLE er det svært viktig å fortsette med Plaquenil® da det reduserer risikoen for oppbluss i svangerskapet.

Imurel®

Imurel® kan brukes under svangerskap og ved amming. Det kan hende dosen du bruker må justeres. Diskuter dette med din behandlende lege.

Tilskudd gravide bør ta

Folsyre

Det er vist at tilskudd av folsyre i første del av svangerskapet beskytter mot misdannelser hos barnet. Forekomsten av leppe/ganespalte og skader på ryggmargen reduseres med cirka 50 prosent.

Dersom du har brukt metotreksat før du ble gravid eller bruker Salazopyrin® skal du bruke Folsyre 1 mg/dag gjennom hele svangerskapet. Ellers skal du bruke 0,4 mg/dag de tre første måneder av svangerskapet.

Jern

Gravide med lite jern i kroppen (lavt s-ferritin), bør få jerntilskudd.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.

Podcast: Revmamas

En podkast for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid. 

Du finner den der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify eller Podkaster. 

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer.[Internett].Trondheim: St. Olavs hospital [hentet 2021-01-04]. Tilgjengelig fra: https://www.nksr.no/medikament/

Innholdet er levert av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Bruk av medisiner når du er gravid og har en revmatisk sykdom. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 10. oktober 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer/medisinbruk-for-og-under-svangerskapet-og-ved-amming/

Sist oppdatert tirsdag 10. oktober 2023