Hodelus

Alle med hår på hodet kan få hodelus. Sjekk håret til barn månedlig, og fjern lus med lusemiddel, lusekam eller barbering.

Hodelus er ufarlig, men ubehagelig.

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre, og det har ingenting med dårlig hygiene å gjøre.

Hvis flere i familien eller omgangskretsen har lus, bør disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Når behandlingen er ferdig, bør du ta en ukentlig sjekk i tre uker for å være sikker på at lusene er borte.

Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg.

Sjekk barna en gang i måneden

For at færre skal få hodelus, er det viktig å oppdage smitte raskest mulig. Barnefamilier bør sjekke familiemedlemmene med lusekam minst én gang i måneden.

Er det oppdaget lus i omgangskretsen, må man sjekke oftere.

Behandling med lusemiddel

Bare den som har lus skal behandles med lusemidler fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger.

Midler til behandling av hodelus blir delt i to kategorier:

  • medisinsk utstyr
  • legemidler

For alle lusemidler er det viktig å følge bruksanvisningen nøye. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandling.

Medisinsk utstyr

Av lusemidler klassifisert som medisinsk utstyr har vi produkter med følgende grupper av virkestoffer:

  • dimetikon (som selges under merkenavnene Linicin 15 min Solution, NYDA og Hedrin)
  • planteoljer

Dimetikon er et silikonpreparat som rent mekanisk tar livet av lusene. Det finnes dokumentasjon på at dimetikonprodukter har god effekt på hodelus, og disse anbefales derfor framfor planteoljer der effekten er mindre godt dokumentert.

Hverken dimetikon eller planteoljer dreper alle eggene på en gang. Derfor bør du gjenta behandlingen etter 8–10 dager.

Legemidler

I Norge selges ett legemiddel. Midlet inneholder permetrin (Nix). De senere årene har det blitt rapportert om stor grad av resistens hos hodelus mot dette, slik at midlet vil kunne være lite effektivt.

Midlet dreper ikke alle eggene på en gang. Derfor bør du gjenta behandlingen etter 8–10 dager.

For legemidler skal det finnes vitenskapelig dokumentasjon både for effekt og mulige bivirkninger. Medisinsk utstyr skal være CE-merket for å kunne selges i Norge. Noen av kravene for CE-merking er at:

  • produsenten skal ha klinisk dokumentasjon som beviser at utstyret har den effekt produsenten påstår det skal ha
  • utstyret ikke skal ha bivirkninger utover de som måtte være oppgitt

Behandling med lusekam

Du bør kjemme håret systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager.

Håret bør være vått

Når du bruker lusekam, bør håret være vått og gjerne tilsatt balsam for å lette greingen. Hvis håret er tørt, blir håret og kammen statisk elektriske, og da kan små lus fyke fra kammen og tilbake i håret.

De store lusene flytter seg også raskere i tørt enn i vått hår og kan krype inn i hårpartier som du allerede har gredd.

Bruk et lyst håndkle

Når du bruker lusekam, kan lus ramle fra kammen og ned på barnets skuldre, og muligens krype opp i håret igjen. Legg et lyst håndkle over skuldrene, så blir lusene lettere å oppdage og fjerne.

Vask eller frys kammen og håndkledet

Når du er ferdig med en lusesjekk, bør du enten:

  • vaske kammen og håndkledet ved 60 ºC
  • fryse dem ned i minst fire timer

Dette dreper lus og egg som kan være igjen i kammen eller håndkledet.

Barbering

Lus kan ikke overleve i hår som er kortere enn en halv centimeter. Barbering kan derfor være et godt behandlingsalternativ, særlig for små barn.

Vær oppmerksom på at lus vil kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Noen lus vil også forsøke å holde seg fast i hårstubber på hodet. Bruk en lusekam for å fjerne disse.

Lus i barnehagen og på skolen

Hvis hodelus oppdages hos barn i barnehagen eller på skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har ingen betydning.

Start behandlingen samme ettermiddag eller kveld, og la barna fortsette i barnehagen eller på skolen som normalt.

Barnehage, skole og vennekrets bør informeres om at et barn i nærmiljøet har hodelus slik at alle kan sjekkes. Da unngår man gjensmitte.

Heukelbach J.,red. Management and Control of Head Lice Infestations. Bremen: Uni-Med Verlag AG; 2010.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert torsdag 24. januar 2019