Hodelus

Sjekk hele familien med lusekam minst én gang i måneden. Oppdager du lus, bør du komme raskt i gang med behandling med lusemiddel, kjemming med lusekam eller barbering.

Kroppen til hodelus er gråhvit eller brun, oval og 2–3 millimeter lang.

Hvordan smitter hodelus?

Både voksne og barn kan få hodelus. Du kan bli smittet av hodelus ved at lus kryper over i ditt hår når du legger hodet ditt inntil hodet til en som har lus. Lus kan ikke hoppe, men kryper fra hårstrå til hårstrå.

Du kan få lus uansett hårtype, og lus har ingenting med personlig hygiene å gjøre. Vanlig hårvask dreper verken lus eller luseegg, så det spiller ingen rolle hvor ofte du vasker håret.

Det er liten sjanse for å bli smittet av lus som ikke er i håret til noen. Den blir fort svak, og overlever maks 1–2 døgn borte fra et hode. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet via gjenstander, som for eksempel luer eller sengetøy.

Symptomer på hodelus

Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusene suger blod, og lusebittene kan gi kløe. Du kan også få sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av at du klør på lusebittene.

Mange klør ikke, så husk å sjekke!

Det er mange som har lus som ikke får kløe. Det kan også gå mange uker fra du blir smittet til du begynner å klø. Derfor er det viktig å sjekke etter lus regelmessig, enten du klør eller ikke.

Lusesjekk – slik gjør du det

Det er best å sjekke etter lus i fuktig hår. Da klarer ikke lusene å bevege seg så godt som før, og de fester seg lettere til lusekammen.

 1. Fukt håret og tilsett gjerne balsam.
 2. Legg et hvitt håndkle over skuldrene.
 3. Bruk en lusekam med fine, tette tenner.
 4. Vær systematisk og gre nøye gjennom alt hår fra hodebunnen og ut til hårspiss.
 5. Tørk av kammen regelmessig på et håndklepapir for å se etter lus. Etter et par minutter vil du se at eventuelle lus beveger seg.
 6. Sjekk også både håndkle og kam for lus og egg.
 7. Bruk gjerne forstørrelsesglass. Da er det enklere å få øye på både lus og egg.

Husk at lusekammen må vaskes godt ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer før andre bruker den, for å hindre smitte.

Barn får hjelp av voksen til å dele opp håret i flere hestehaler.

For å finne hodelus i langt hår er det lurt å dele håret i 3–6 hestehaler og gre én hestehale av gangen.

Lusesjekk i tørt hår

Noen liker bedre å sjekke etter lus i tørt hår. I tørt hår beveger lusene seg, og de kan være lettere å få øye på. Samtidig må du være oppmerksom på at håret og kammen kan bli statisk elektriske, slik at små lus kan fyke fra kammen og tilbake i håret.

Slik gjør du det:

 1. La den som blir gredd stå bøyd over et stort hvitt ark.
 2. Gre fra hodebunnen og ned mot arket.
 3. Sjekk både arket og kammen for lus og egg.

Lusesjekk og behandling av hodelus

Hvor ofte bør du gjøre en lusesjekk?

Alle familier bør sjekke hele husstanden for lus minst én gang i måneden. I tillegg bør du ta en grundig lusesjekk straks hvis du hører om lus i omgangskretsen eller mistenker smitte.

For å redusere smittefaren ytterligere, bør alle foreldre sjekke barna for lus før skolestart og etter ferier.

At lusesjekken gjennomføres for sjeldent, er en viktig grunn til at det kan være vanskelig å bli kvitt hodelus i et nærmiljø. Ved å sjekke oftere, oppdages hodelus raskere, og færre vil gå uvitende rundt med hodelus og dermed stå i fare for å smitte andre.

Hvordan ser hodelus og egg ut?

Hodelus er lyse, brune eller svarte. De er noe gjennomsiktige og kan ha et rødskjær om de nylig har sugd blod. Voksne lus er 2-3 mm lange. Nymfene (unge lus) er mindre og har lysere farge.

Eggene er 0,3 x 0,8 mm, og de er godt festet til hårstråene. De er gulhvite og gjennomsiktige når de har innhold, og blir papiraktig hvite etter at de har klekket.

Eggenes plassering på hårstrået kan si noe om tidspunktet for smitte. Eggene legges nær hodebunnen, og følger med hårstrået etter hvert som det vokser. Håret vokser cirka 1 cm i måneden, så egg nærmere hodebunnen er lagt mer nylig enn de lenger ut.

Døde og tomme egg kan sitte fast på hårstrå i lang tid etter at lusene er fjernet fra hodet. Det er ikke nødvendig å fjerne disse eggene.

Hva gjør du om du oppdager lus eller egg?

Hvis du oppdager lus eller egg, bør du starte behandling så raskt som mulig – helst samme dag.

Barn kan gå i barnehage og skole som normalt. Ingen skal holdes hjemme på grunn av lus. Sannsynligvis har barnet hatt lus en god stund, så noen timer fra eller til spiller ingen rolle.

Husk å informere barnehage, skole og vennekrets

Barnehage, skole og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at de som har hatt kontakt med barnet kan sjekkes for lus. Skole eller barnehage bør informere de foresatte hvis det er funnet hodelus på klassetrinnet eller avdelingen.

Her kan du laste ned: Foreldrebrev når det er hodelus på skole eller i barnehage (fhi.no)

Behandling for å bli kvitt hodelus

Det er viktig at alle som har lus blir behandlet raskest mulig, helst samme dag.

Hodelus kan bekjempes ved hjelp av

 • lusemiddel
 • kjemming med lusekam
 • å barbere håret på hodet kortere enn 0,5 cm

Hvis flere i familien eller omgangskretsen har lus, skal alle behandles samtidig for å hindre ny smitte.

Sjekk håret med lusekam ukentlig i tre uker etter siste behandling for å se om du er kvitt hodelusene.

Behandling med lusemiddel

Det finnes flere ulike typer lusemiddel. Det er viktig å følge pakningsvedlegget nøye uansett hvilket middel du bruker.

Husk at bare den eller de som har lus skal behandles med lusemiddel, fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger.

Lusemidler er mindre effektive mot luseegg. Behandlingen må derfor for de fleste midler gjentas etter 8–10 dager. I dette tidsrommet vil overlevende egg ha klekket, men de nye lusene har ennå ikke rukket å bli kjønnsmodne og har dermed ikke lagt nye egg.

Lusemidler med dimetikon er anbefalt

Noen lusemidler er mer effektive enn andre. Midler som inneholder virkestoffet dimetikon har dokumentert god effekt. Dimetikon er et silikonstoff som rent mekanisk tar livet av lusene.

Lusemidler som inneholder planteoljer kan også ha effekt, men dette er ikke like godt dokumentert.

Legemiddel mot lus er mindre effektivt

I Norge selges ett legemiddel mot hodelus. Midlet inneholder permetrin (Nix). Produkter med permetrin kan ha dårlig effekt fordi mange lus trolig er resistente mot stoffet i Norge. Bruk av dette middelet er derfor ikke anbefalt.

Behandling med lusekam

Behandling med lusekam er tidkrevende. Du bør kjemme håret systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager. Håret bør være vått, og du kan gjerne tilsette balsam.

Når du bruker lusekam, kan lus ramle fra kammen og ned på barnets skuldre, og muligens krype opp i håret igjen. Legg et lyst håndkle over skuldrene, så blir lusene lettere å oppdage og fjerne.

Etterpå må både håndkle og kam vaskes ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer, for å drepe lus og egg. Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandling.

Barbering

Lus kan ikke overleve i hår som er kortere enn en halv centimeter. Barbering kan derfor være et godt behandlingsalternativ, særlig for små barn.

Vær oppmerksom på at lus vil kravle rundt i det avklipte håret etter barbering. Noen lus vil også forsøke å holde seg fast i hårstubber på hodet. Bruk en lusekam for å fjerne disse.

Behandling av gjenstander

Det finnes en viss mulighet for at lus kan spres med kammer og børster, og vask eller frysing av disse bør gjennomføres dersom det er hodelus i husstanden. Kammer og børster bør fryses ved -20 ºC i minst 4 timer eller vaskes grundig ved 60 ºC.

Spredning med andre gjenstander er lite sannsynlig, og det er ikke nødvendig med rengjøring av klær, møbler og huset ellers om noen i husstanden har hodelus. Etter en behandling med lusemidler kan eventuelt sengetøy vaskes for å fjerne døde lus og avføring fra lusene.

Heukelbach J.,red. Management and Control of Head Lice Infestations. Bremen: Uni-Med Verlag AG; 2010.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Hodelus. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 16. januar 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/helse-og-miljo/insekter-og-skadedyr/hodelus/

Sist oppdatert mandag 16. januar 2023