Når må barna være hjemme fra barnehagen?

Bruk skjønn for å avgjøre om barnet bør være hjemme. Barnet bør være friskt nok til å delta i lek og aktiviteter.

Bran som får medisiner

Viktigst at barnet har det bra

​Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfri.

Bruk denne regelen når barnet har:

  • forkjølelse
  • influensasymptomer
  • hoste
  • ørebetennelse

Bruk skjønn

Ved smittsom sykdom vil barnets allmenntilstand ofte gjøre det nødvendig at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn.

Ved mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Dette gjelder for eksempel ved øyekatarr og brennkopper. I slike tilfeller må det gjøres et skjønn av foreldrene og eventuelt av behandlende lege.

Omgangssyke og norovirus

​Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden.

Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen.

Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Foreldrene eller foresatte avgjør om barnet har en unormal diarétilstand.

Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer, for eksempel etter utenlandsreise, bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Hodelus

Hvis det oppdages hodelus på barn i barnehagen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan gå i barnehagen som normalt. Barnehage og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngår gjensmitte.

Andre sykdommer og symptomer hos barnehagebarn

Oversikten under dekker de vanligste symptomer og sykdommer som kan forekomme hos barn som går i barnehage eller de lavere klassetrinn i skolen.

Øyekatarr (konjunktivitt)

Barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr trenger ikke å holdes hjemme.

Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn.

Dersom barnet får behandling, kan det gå i barnehage dagen etter at behandlingen har startet.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll,

Det bør ikke lenger være fare for at smitteførende puss kan påføres de andre barna, hverken med direkte kontakt eller indirekte gjennom kontaktpunkter.

Kikhoste

Hvis barnet får tidlig behandling for kikhoste blir barnet vanligvis smittefri fem dager etter oppstart av behandling. Barnet bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden.

Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage dagen etter oppstart av behandling.

E. coli

EHEC er den typen E. coli-bakterie som vi har hørt mest om i media. Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.

Barn som er blitt smittet med EHEC eller har nyresykdommen HUS skal ha tre negative kontrollprøver før de kan vende tilbake til barnehagen.

Barn som bor i en husstand hvor noen har fått påvist HUS-assosiert EHEC-infeksjon holdes borte fra barnehagen til:

  • den syke ikke lenger har diaré
  • en avføringsprøve viser at barnet ikke er smittet

EIEC er en annen type E. coli-bakterie. Barn som har fått påvist EIEC skal ha to negative kontrollprøver før barnet kan vende tilbake til barnehagen.

Barn som har fått påvist andre typer av E.coli-infeksjon kan gå tilbake til barnehagen 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast.

Kusma

Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan vende tilbake til barnehagen ni dager etter at hevelsen inntrer.

Dersom alle de andre barna er vaksinert, avgjør allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til barnehagen.

Røde hunder (rubella)

Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett.

Hvis barnet er vaksinert er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er rubella.

Vannkopper (varicella)

Barn med vannkopper kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Mark (barnemark og spolmark)

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter å ha startet behandling.

Ringorm

Barn med ringorm kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling har startet.

Skabb

Barn med skabb kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling har startet.

Hjernehinnebetennelse (meningokokkmeningitt)

Barn med hjernehinnebetennelse kan vende tilbake barnehagen når sykdommen er over.

Søsken av et barn med meningokokksykdom bør regnes som mulig smittet med meningokokkbakterie og bør for sin egen skyld være hjemme til observasjon noen dager fra barnehagen etter antibiotikabehandling.

Meslinger

Barn med meslinger kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslett. 

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert tirsdag 9. mars 2021