Når må barna være hjemme fra barnehagen?

Barn som går i barnehage, blir utsatt for ulike typer smitte. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte smittsomme sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme for å hindre spredning av smitte til andre.

Selv om barnet ditt har fått en infeksjon, er det ikke alltid nødvendig å holde barnet hjemme fra barnehagen. Det kan være fordi

  • sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår
  • smitterisikoen er svært liten når barnet er i god form
  • tilstanden er så vanlig/lite alvorlig at det ikke berettiger å holde barnet hjemme

Eksempler på slike sykdommer er den femte barnesykdom (erythema infectiosum), munnsår, vorter og hånd-fot-munnsyke. Erfaringer viser at strenge regler for å holde syke barn borte fra barnehagen har begrenset effekt på spredningen av smitte.

Ved smittsom sykdom vil ofte barnets allmenntilstand avgjøre om barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand baseres på foresattes skjønn. Som hovedregel bør barnet være feberfri og frisk nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen.

Oversikten nedenfor dekker de vanligste symptomene og smittsomme sykdommene som kan forekomme hos barn som går i barnehage eller de lavere klassetrinn i skolen.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll. Grunnlaget for vurderingen må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende væske fra sårene kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte. Ved få og små sår vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredt infeksjon flere steder på kroppen vil det være nødvendig at sårene er tørre og i god tilheling.

Diaré med eller uten brekninger

Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være de foresatte som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand.

Ved enkelte mage-tarminfeksjoner er det anbefalt kontrollprøver før retur til barnehage, dette vil legen gi råd om der det er aktuelt. Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Feber

Barns normale kroppstemperatur kan variere. Temperatur på over 38 grader målt i endetarmen regnes som feber. Barn med feber bør holdes hjemme først og fremst av hensyn til seg selv. I noen sammenhenger kan det også være ønskelig av smittevernhensyn, avhengig av hva som forårsaker feberen.

Hodelus

Hvis det oppdages hodelus hos barn i barnehagen eller skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan gå i barnehagen som normalt. Barnehage og vennekrets bør informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngår gjensmitte.

Kikhoste

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet for kikhoste blir barnet vanligvis smittefri fem dager etter igangsatt behandling, og barnet bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage eller skole dagen etter igangsatt behandling, eller der det er vurdert at det er for sent å igangsette behandling.

Mark (barnemark/spolmark)

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter igangsatt behandling. Det er normalt ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn.

Norovirusinfeksjon

Norovirus er den vanligste årsaken til omgangssyke. Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn som går i barnehage bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter opphør av diaré og oppkast før barnet sendes i barnehagen. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Ringorm

Hvis det oppdages ringorm hos barn i barnehagen eller skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Barnet bør behandles og kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner

Forkjølelse er den vanligste infeksjonssykdommen hos barn.Det kan være mange ulike årsaker til forkjølelsessymptomer, for eksempel rhinovirus, influensa-, RS- og koronavirus.

Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand bør barnet holdes hjemme så lenge allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Det betyr at barn med noen restsymptomer etter gjennomgått forkjølelse, som rennende nese, snørr eller hoste, kan komme tilbake til barnehagen når barnet ellers er tilbake i sin vanlige form.

Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Noen luftveisinfeksjoner kan gi kraftigere symptomer eller et mer alvorlig forløp. Ta alltid kontakt med lege hvis det er bekymring for barnet.

Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan normalt gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.  

Skabb

Barn med skabb bør holdes borte fra barnehage eller skole de første 24 timene etter at behandlingen har startet.

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

Barnet kan vende tilbake til barnehage eller skole når sykdommen er over. Søsken eller andre nærkontakter av et barn med meningokokksykdom skal normalt motta bærerskapsutrydning med antibiotika og kan gå i barnehage eller skole om de selv ikke er syke.

Fakta om smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) (fhi.no)

Vannkopper (varicella)

Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn og allmenntilstanden er god.

Ørebetennelse

Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk, ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Øyekatarr (konjunktivitt)

Det er ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette er på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på øyekatarr skal undersøkes av lege. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med øyekatarr-symptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Når må barna være hjemme fra barnehagen?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 8. januar 2024 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/barn/hjemme-fra-barnehagen-ved-sykdom/

Sist oppdatert mandag 8. januar 2024